2013 m. Universiteto mokslo premijų laureatai

Sveikiname

image

AGRONOMIJOS FAKULTETO AGROEKOSISTEMŲ IR DIRVOŽEMIO MOKSLŲ INSTITUTO AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. DR. VYTAUTĄ PILIPAVIČIŲ,
  • PROF. DR. KĘSTUTĮ ROMANECKĄ

su I vieta už mokslo darbų rinkinį „Agrocenozės konkurencingumo formavimas piktžolių kontrole ir žemės dirbimu“


image-1

MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETO APLINKOS IR EKOLOGIJOS INSTITUTO APLINKOS TECHNOLOGIJOS CHEMINIŲ IR BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS AUTPRIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. DR. VIOLETĄ MAKAREVIČIENĘ,
  • DOC. DR. EGLĘ SENDŽIKIENĘ

su II vieta už mokslo darbų rinkinį „Skystieji ir dujiniai biodegalai: žaliavos, technologijos ir savybės“


image-2

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS INSTITUTO AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • DOC. DR. ADELĘ ASTROMSKIENĘ,
  • DOC. DR. AUDRIŲ GARGASĄ,
  • PROF. DR. JADVYGĄ RAMANAUSKIENĘ,
  • LEKT. RASĄ RUKUIŽIENĘ

su III vieta už mokslo darbų rinkinį „Kaimo verslų ir jų infrastruktūros organizacijų vadybinių ir socialinių problemų tyrimai“


image-3

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS, APSKAITOS IR FINANSŲ INSTITUTO PROF. DR. VILIJĄ ALEKNEVIČIENĘ

su IV vieta už mokslo darbų rinkinį „Inovatyvių finansinių sprendimų modeliavimas žemės ūkio verslumo organizacijose ir finansų rinkose“


image-4

JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ (IKI 33 METŲ) PREMIJOS LAUREATĘ
ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO ENERGETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJŲ INŽINERIJOS INSTITUTO DR. INDRĘ BAGDONIENĘ
už mokslo darbą „Amoniako emisija iš galvijų mėšlo kintančių mikroklimato veiksnių aplinkoje“

 

 

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai