2014 m. Universiteto mokslo premijų laureatai

imageSVEIKINAME UNIVERSITETO 2014 METŲ MOKSLO PREMIJŲ LAUREATUS

MEF Miškotvarkos ir medienotyros instituto autorių kolektyvą:

 • prof. dr. Algirdą Augustaitį,
 • prof. dr. Gintautą Mozgerį

su I vieta už mokslo darbų rinkinį „Nuotoliniai tyrimų metodai aplinkos veiksnių kompleksiško poveikio miškų būklei ir produktyvumui vertinti“


MEF Aplinkos ir ekologijos instituto prof. dr. Ligitą Baležentienęimage-1

su II vieta už mokslo darbų rinkinį „Biologinės įvairovės pokyčių, ekologinių ir alelopatinių sąveikų tyrimai žolinėse ekosistemose“


ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto autorių kolektyvą:image-2

 • vyriaus. m. d., doc. dr. Algirdą Jasinską,
 • doc. dr. Antaną Sakalauską,
 • vyresn. m. d. dr. Vytautą Kučinską

su III vieta už mokslo darbų rinkinį „Netradicinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui įvertinimas“


AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto autorių kolektyvą:image-3

 • prof. dr. Honoratą Danilčenko,
 • prof. dr. Elvyrą Jarienę,
 • lekt. dr. Jurgitą Kulaitienę,
 • lekt. dr. Juditą Černiauskienę

su IV vieta už mokslo darbų rinkinį „Netradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcionalumo didinimui“


JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ (IKI 33 METŲ) PREMIJOS LAUREATĘimage-4

ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doktorantę Kristiną Vaitauskienę

už mokslo darbų rinkinį „Juostinio žemės dirbimo mašinos technologinių procesų tyrimai“


UNIVERSITETO PADĖKA APDOVANOTUS

VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto autorių kolektyvą:

 • doc. dr. Vitą Damulevičių,
 • doc. dr. Vincą Gurskį,
 • doc. dr. Algimantą Patašių,
 • doc. dr. Raimondą Šadzevičių,
 • doc. dr. Arvydą Šikšnį,
 • doc. dr. Grąžiną Žibienę

už mokslo darbą „Kruonio HAE hidrotechnikos statinių techninės būklės kompleksinis vertinimas“


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai