2015 m. Universiteto mokslo premijų laureatai

SVEIKINAME UNIVERSITETO 2015 METŲ MOKSLO PREMIJŲ LAUREATUS

MEF Aplinkos ir ekologijos instituto Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorijos autorių kolektyvą:Makareviciene ir ko

 • prof. dr. Violetą Makarevičienę,
 • doc. dr. Eglę Sendžikienę,
 • m. d. dr. Virginiją Skorupskaitę

su I vieta už mokslo darbų rinkinį „Biodegalai iš netinkamų maistui žaliavų“


AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto prof. dr. Simą Gliožerį

Gliozeris

su II vieta už sukurtas ir Europos specializuotuose centruose registruotas skiauteručių (Lophosperm D.Don) veisles


EVF Verslo ir kaimo plėtros instituto autorių kolektyvą:Atkociuniene ir ko

 • prof. dr. Vilmą Atkočiūnienę,
 • lekt. Alvydą Aleksandravičių,
 • doc. dr. Iloną Kiaušienę,
 • doc. dr. Gintarę Vaznonienę,
 • lekt. dr. Rasą Pakeltienę

su III vieta už mokslo darbų rinkinį „Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas“


VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto prof. dr. Arvydą Vytautą Povilaitį

Povilaitis ir kosu III vieta už mokslo darbų rinkinį „Hidrologinio režimo ir biogeninių medžiagų srauto pokyčiai Lietuvos upėse klimatinių ir antropogeninių veiksnių kaitos sąlygomis“


UNIVERSITETO PADĖKA APDOVANOTUS

ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto autorių kolektyvą:

 • prof. dr. Juozą Padgurską,
 • lekt. Albiną Andriušį,
 • doc. dr. Raimondą Kreivaitį,
 • doc. dr. Raimundą Rukuižą,
 • doc. dr. Audrių Žundą

už mokslo darbų rinkinį „Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose“


VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto autorių kolektyvą:

 • prof. dr. Petrą Punį,
 • doc. dr. Ingą Adamonytę,
 • doc. dr. Algį Kvaraciejų,
 • lekt. Gitaną Vyčienę,
 • dr. Egidijų Kasiulį

už mokslo darbą „Lietuvos upių ir Baltijos jūros bangų hidrokinetinės energijos išteklių vertinimas“


AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto autorių kolektyvą:

 • prof. dr. Kęstutį Romanecką,
 • lekt. dr. Aidą Adamavičienę,
 • m. d. dr. Zitą Kriaučiūnienę

už mokslo darbą „Agrotechnologijų optimizavimas didinant pasėlių paroduktyvumą ir aplinkos tvarumą“

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai