2006 m. mokslo premijų laureatai

image-10 Agronomijos fakulteto Žemdirbystės katedros mokslininkus:

 • prof. habil. dr. RIMANTĄ VELIČKĄ,
 • doc. dr. STEPONĄ RAUDONIŲ,
 • doc. dr. MARIJĄ RIMKEVIČIENĘ,
 • lektr. dr. AUŠRĄ MARCINKEVIČIENĘ

už mokslinių straipsnių rinkinį „Rapsų agrocenozių tyrimai“.


image-11 Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros mokslininkus:

 • prof. habil. dr. ALGIRDĄ JONĄ RAILĄ,
 • doc. dr. HENRIKĄ NOVOŠINSKĄ,
 • lekt. dr. MARIJĄ RAILIENĘ

už mokslinių straipsnių rinkinį „Augalininkystės produktų kokybės išsaugojimas derliaus nuėmimo, sandėliavimo ir perdirbimo metu“.


image-12 Aplinkos instituto Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorijos mokslininkus:

 • prof. dr. PRUTENĮ PETRĄ JANULĮ,
 • doc. dr. VIOLETĄ MAKAREVIČIENĘ,
 • dr. EGLĘ SENDŽIKIENĘ,
 • doktorantą KIRIL KAZANCEV

už mokslinių straipsnių rinkinį „Biodyzelino gamybos ir naudojimo poveikis aplinkai“.


image-13

SVEIKINAME LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ
(IKI 33 METŲ) PREMIJOS LAUREATĘ

Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros lekt. dr RŪTA PETRAUSKIENĘ už mokslinių straipsnių rinkinį „Viešojo administravimo institucijų tobulinimas transformacijų laikotarpiu“.


SVEIKINAME LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO MOKSLININKUS APDOVANOTUS UNIVERSITETO PADĖKOS RAŠTAIS

Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros mokslininkus: prof. habil. dr. JULIŲ RAMANAUSKĄ, doc. dr. FELIKSĄ KLUPŠĄ už bendradarbiavimo plėtojimą tarp Baltijos šalių mokslininkų.


Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros prof. habil. dr.KOSTĄ VALUŽĮ už mokslo rezultatų taikymą studijose


Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Hidrotechnikos katedros doc. dr. ARVYDĄ ŠIKŠNĮ už mokslo diegimą praktikoje.


Aplinkos instituto Agroekologijos centro doc. dr. JUOZĄ PEKARSKĄ už mokslo populiarinimą.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai