2005 m. mokslo premijų laureatai

image-14

SVEIKINAME LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONKURSO NUGALĖTOJĄ

DR. AUŠRĄ MARCINKEVIČIENĘ Už darbą “Tarpinių pasėlių vaidmuo tausojančioje ir ekologinėje žemdirbystėse”


SVEIKINAME LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO MOKSLO PREMIJOS LAUREATUS

image-16 Aplinkos instituto direktorę E. PROF. P. DR. VIDĄ MARIJĄ RUTKOVIENĘ
Už 2005 m. laikotarpio straipsnių rinkinį „Aplinkos taršos kontrolė“

image-17 Dirvotyros ir agrochemijos katedros PROF. HABIL. DR. ALGIRDĄ MOTUZĄ
Už darbų „Dirvožemio ekologiniai tyrimai agronomijos ir dirvotyros mokslų raidos kontekste“ visumą

image-18 Administravimo ir kaimo plėtros katedros
E.DOC.P.DR. RŪTĄ ADAMONIENĘ Už monografiją „Darbo išteklių pasiūlos ir paklausos derinimas Lietuvos žemės ūkyje“ ir mokslines publikacijas

Žemės ūkio mašinų katedros PROF. HABIL. DR. LIUDVIKĄ ŠPOKĄ
Už 2004-2005 metų mokslinių straipsnių rinkinį „Derliaus dorojimo procesų optimizacija“


SVEIKINAME LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ PREMIJOS LAUREATUS

image-19 Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros E.DOC.P.DR. EGIDIJŲ ZVICEVIČIŲ IR DOKTORANTĘ AUŠRĄ STEPONAVIČIENĘ
už 2004-2005 metų mokslinių straipsnių rinkinį „Augalininkystės produktų laikymas ir kokybės išsaugojimas derliaus nuėmimo, sandėliavimo ir perdirbimo metu“

image-20 Agrotechnologijos cheminių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotoją DR. EGLĘ SENDŽIKIENĘ
už 2004-2005 metų mokslinių straipsnių rinkinį „Žemės ūkio kilmės riebalinių atliekų panaudojimas biodyzelino gamyboje“

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai