ASU mokslininkai – Lietuvos mokslo premijų laureatai

2016 m.

Lietuvos mokslo premijų komisija 2017  m. vasario 6 d. pranešė, kam skirtos 2016 m. Lietuvos mokslo premijos. Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse laureatu tapo MEF Miškotyros ir medienotyros instituto prof. dr. ALGIRDAS AUGUSTAITIS už darbų ciklą „Aplinkos veiksnių kompleksiško poveikio miškų būklei ir produktyvumui dėsningumai globalios kaitos sąlygomis (2001–2015)“.

2011 m.

Lietuvos mokslų akademija (LMA) paskelbė septynis 2011 metų mokslo premijų laureatus humanitarinių ir socialinimage-5ių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse. Technologijos mokslų srityje mokslo premijos laureatais tapo MEF Aplinkos ir ekologijos instituto mokslininkai: šviesaus atminimo prof. dr. PRUTENIS PETRAS JANULIS, prof. dr. VIOLETA MAKAREVIČIENĖ, dr. EGLĖ SENDŽIKIENĖ už darbų ciklą „Naujos žaliavos ir metodai biodyzelino gamybai“.

Lietuvos mokslo premijos teikiamos už geriausius mūsų šaliai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius bei eksperimentinės plėtros darbus.

Nuoširdžiai sveikiname!

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai