Mokslo darbų konkursas 2011 m.

Eil.
Nr.
Teikėjas Mokslinio darbo pavadinimas
Agronomijos fakultetas
1. Autorių kolektyvas:
vyriaus. m. d. N. Burbulis,
vyresn. m. d. A. Blinstrubienė,
vyresn. m. d. R. Kuprienė,
jaunesn. m. d. V. Jonytienė
 Mokslinių publikacijų rinkinys „Aliejinių augalų tyrimai in vitro kultūrose
2.  Autorių kolektyvas:
prof. dr. V. Pilipavičius,
doc. dr. K. Romaneckas
Mokslinių publikacijų rinkinys „Pasėlių produktyvumo parametrų optimizavimas
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
3. Autorių kolektyvas:
doc. dr. V. Butkus,
doc. E. Jotautienė,
prof. dr. S. Merkevičius
Mokslo darbų rinkinys „Technologinių įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas
4. Prof. habil. dr S. Urbienė Mokslo studija „Toksiški junginiai, jų susidarymas aplinkoje ir maiste“, Kaunas, 2011, 326 p., ISBN 978-609-449-010-1
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
5. Prof. habil. dr. S. Vaikasas Mokslinių publikacijų rinkinys
Aplinkos institutas
6. Doc. dr. L. Baležentienė Mokslinių publikacijų rinkinys „Agroekosistemų funkcionavimo ir poveikio aplinkai biologinis įvertinimas
7. Prof. dr. A. Augustaitis Mokslinių publikacijų rinkinys „Miškų būklės reakcija į klimato ir oro taršos kaitą
Jaunųjų mokslininkų (iki 33 metų)
8 Dr. R. Kosteckas Mokslo darbas „Tręštų ir netręštų vasarinių rapsų (Brassica napus L.) biopotencialo formavimosi dėsningumai skirtingumo tankumo pasėliuose“
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai