Kvietimai

Lietuvos mokslo tarybos kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie RISE veiklą. Paraiškos teikiamos iki kovo 21 d.

Kvietimas teikti pasiūlymus konkursinės doktorantūros temų atrankos konkursui. Pasiūlymai priimami  kovo 27 d.

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“. Paraiškos priimamos iki kovo 30 d.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą. Paraiškos priimamos iki balandžio 30 d.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programąŽiliberas“. Paraiškos priimamos iki gegužės 17 d.

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti. Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d.

Programos M-ERA.NET 2 2018 metų kvietimas. Trumposios paraiškos anglų kalba priimamos iki 2018 m. birželio 12 d.

Italijos užsienio reikalų ministerija kviečia gauti paramą trumpalaikiams vizitams 2018 metais į Italijos universitetus i mokslinių tyrimų centrus. Paraiškas priima Italijos kultūros institutas nuolat iki 2018 m. rugsėjo 15 d.

Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT).

Nuolatinis kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo (LINO LT).

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos.

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 30 d.

Kvietimas teikti paraiškas dėl „Eurostars 2“ programos patvirtintų projektų finansavimo. Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 30 d.

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d.

Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 1 d.

Kvietimas teikti paraiškas 2018 m. rudens stažuotei į JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) Ames tyrimų centrą. Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 28 d. 16.30 val.

Kvietimai į mokslo renginius

46th international symposium „Actual tasks on agricultural engineering“, Opatija, Croatia, 27th February – 2nd March 2018.

2-oji tarptautinė biomedicinos mokslų konferencija „Smart Bio“, 2018 m.  gegužės 3 – 5 d., Vytauto Didžiojo universitetas.

The scientific conference „Long-term experiments in agricultural studies”, Olsztyn, Poland, 27-29 June.

IX international agriculture symposium „AGROSYM 2018“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 4-7 October.

 

 

 

 

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai