Kvietimai

Lietuvos mokslų akademijos kvietimai

Lietuvos mokslų akademija skelbia 2018 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą.

Lietuvos mokslo tarybos kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos–Japonijos projektus. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 5 d.

Italijos užsienio reikalų ministerija kviečia gauti paramą trumpalaikiams vizitams 2018 metais į Italijos universitetus i mokslinių tyrimų centrus. Paraiškas priima Italijos kultūros institutas nuolat iki rugsėjo 15 d.

Kvietimas paramai rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas gauti. Paraiškos priimamos iki spalio 15 d.

Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT).

Nuolatinis kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo (LINO LT).

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos.

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams) Nr. 01.2.1-MITA-T-851-01

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (brandiesiems inovatoriams) Nr. 01.2.1-MITA-T-851-02

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 („Seal of Excellence“) Nr. 01.2.1-MITA-T-851-03

Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020lėšoms gauti

Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Paraiškos teikiamos iki gruodžio 30 d.

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d.

Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 1 d.

Kvietimai į mokslo renginius

IX international agriculture symposium „AGROSYM 2018“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 4-7 October.

 

 

 

 

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai