Kvietimai

Lietuvos mokslų akademijos kvietimai

Lietuvos mokslų akademija skelbia 2018 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą.

LMA vardinių premijų konkursų nuostatai. Mokslo darbai priimami 2018 m. lapkričio 21 d. – gruodžio 21 d.

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursas. Mokslo darbai priimami 2018 m. lapkričio 21 d. – gruodžio 21 d.

Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursas. Mokslo darbai priimami 2018 m. lapkričio 19 d. – gruodžio 19 d.

Lietuvos mokslo tarybos kvietimai

Kvietimas doktorantams teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2019 metų I pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki lapkričio 15 d.

VIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019–2022 metais įgyvendinti. Paraiškos priimamos iki gruodžio 11 d.

Kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais. Paraiškos priimamos iki gruodžio 12 d.

Kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais. Paraiškos priimamos iki gruodžio 12 d.

Kvietimas teikti paraiškas vizitui į daktaro disertacijos gynimą 2019 metais. Paraiškos priimamos iki gruodžio 12 d.

Kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais. Paraiškos priimamos iki gruodžio 12 d.

Kvietimas doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2019 metais gauti. Paraiškos priimamos iki gruodžio 17 d.

Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT).

Nuolatinis kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo (LINO LT).

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos.

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams) Nr. 01.2.1-MITA-T-851-01

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (brandiesiems inovatoriams) Nr. 01.2.1-MITA-T-851-02

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 („Seal of Excellence“) Nr. 01.2.1-MITA-T-851-03

Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020lėšoms gauti

Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Paraiškos teikiamos iki gruodžio 30 d.

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d.

Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 1 d.

Kvietimai į mokslo renginius

IX international agriculture symposium „AGROSYM 2018“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 4-7 October.