Mokslinės konferencijos „New trends in Food safety and quality“ įspūdžiai

2017-10-11
362

Aleksandro Stulginskio universitete 2017 m. spalio 5–7 dienomis vyko tarptautinė mokslinė konferencija „New trends in Food safety and quality“. Ją organizavo ASU Agronomijos fakulteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto bei Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkai. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių. Į kvietimą dalyvauti konferencijoje atsiliepė, pateikė straipsnius ir skaitė ar pateikė stendinius pranešimus mokslininkai iš Lietuvos sveikatos mokslų, Lenkijos, Turkijos, Irako, Ukrainos, Rusijos, Latvijos universitetų, Kauno kolegijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir Lietuvos verslo subjektų. Plenariniame konferencijos posėdyje pranešimus skaitė kviestiniai pranešėjai: prof. dr. Jasmin Peschke, (Goetheanum laisvoji humanitarinė aukštoji mokykla, Šveicarija), prof. dr. Maria Jeznach (Varšuvos gyvybės mokslų universitetas, Lenkija), prof. dr. Kazimieras Lukauskas (Gyvūnų sveikatos pasaulio organizacija (OIE), Prancūzija, Lietuva), prof. dr. Elvyra Jarienė (ASU, Lietuva).

Konferencijos plenarinio posėdžio pranešėjai pristatė mokslo pasiekimais grįstų žinių apie globalias naujas maisto saugos ir kokybės valdymo bei vartotojų įpročių kitimo tendencijas, išteklių naudojimo efektyvumą, ūkininkavimo sistemų (įprastinės, ekologinės ir biodinaminės) joms poveikį Lietuvoje, ES šalyse. Pateiktos Lietuvos ir ES mokslinių tyrimų pagrindu rekomendacijos, sudarančios prielaidas didinti saugių augalinės ir gyvulinės kilmės žaliavų bei produktų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose, užtikrinti tvarią jų plėtrą. Buvo kalbama apie modernų požiūrį į saugaus ir aukštos kokybės maisto produktų, vystant našias ir taupiai išteklius naudojančias pirminės gamybos sistemas,  užtikrinimą.

Konferencijos žodiniuose posėdžiuose ir stendiniuose pranešimuose pristatytos įvairių ūkininkavimo sistemų poveikio augalinių ir gyvūninių maisto žaliavų gamybai, kokybei, saugai ir miško išteklių (medžių sulos) racionaliam naudojimui mokslinių tyrimų idėjos, problemos ir tobulinimo kryptys. Aptartos ateities tendencijos, aktualios žemės ūkio ir kitam verslui, siekiant surasti inovatyvius ir tinkamus sprendimus praktikoje, didinti konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą, skatinti smulkių ir vidutinių įmonių veiklą ir viešojo bei privataus sektorių partnerystę. Iš viso perskaityta 14 žodinių ir 36 stendiniai pranešimai. Juose analizuota ūkininkavimo sistemų (intensyvios, ekologinės, biodinaminės) įtaka dirvos ir žaliavų kokybei, modeliuota, kaip galima kontroliuoti dirvožemio biologinę įvairovę, energijos cikliškumą ir pan. bei visą su tuo susijusią maisto tvarkymo grandinę.

Trečiąją konferencijos dieną Lietuvos verslo firmos konferencijos dalyviams pristatė inovatyvius maisto produktus, laboratorinę įrangą. Diskusijos metu su konferencijos dalyviais patirtimi dalinosi UAB „Sotu, sotu“, „Mėlynė“, „T-Optimus“, „Paslaugos žemdirbiams“, „Kvalitetas‘, „Biodinamika LT“, „Evaldo duona“, ūkininkai Tiknevičiai ir Martinėliai.

Konferencijos metu išsakytos mokslininkų ir praktikų mintys suteiks naujų idėjų kitų mokslinių tyrimų plėtrai, bus naudingos žemės ūkio produktų gamyba, jų perdirbimu ir prekyba užsiimantiems verslo subjektams, sprendžiant praktines problemas spartėjančios globalizacijos, integracijos ir ribotos informacijos sąlygomis, padės dar glaudžiau bendradarbiauti ir plėtoti partnerystę su žemės  ir maisto ūkio verslo, viešojo sektoriaus ir konsultavimo institucijomis.

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė prof. Elvyra Jarienė

 

 

 

 

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai