Profesorius emeritas – kviestinis garbės pranešėjas pasauliniame kongrese Paryžiuje

2018-03-12
769

Kovo 5–7 d. Paryžiuje vykusiame 11-ajame pasauliniame kongrese „11th World Congress on Agriculture & Horticulture“ sekcijoje „Innovations and Advancements in Agricultural Research” mūsų Universiteto profesorius emeritas Petras Lazauskas kaip kviestinis garbės pranešėjas pristatė mokslinių tyrimų rezultatus skaitydamas žodinį pranešimą „The law of the field crop performance (agrophytocenosis) productivity – the key to the future of agriculture”. Pristatomame pranešime siūloma pereiti prie teorinio geobotaninio pasėlių vertinimo remiantis Aleksandro Stulginskio universitete atrastu pasėlių produktyvumo dėsniu, leisiančiu pertvarkyti žemės dirbimo technologijas mažinant dirvožemio degradaciją ir aplinkos taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (ŠESD). Pranešimo santrauka paskelbta konferencijos leidinyje.

Profesoriaus iniciatyva buvo užpildyta LMT paraiška paramai gauti ir dalyvavimą kongrese finansavo Lietuvos mokslo taryba. Energijos nestokojantis profesorius  pavyzdys daugeliui iš mūsų, kad amžius ne riba…

Sertifikatas

Mokslo skyriaus informacija

Komentuok