Projektas „Vietos maisto sistemos organizavimo scenarijai: Raseinių rajono atvejis“

2018-07-30
838

Aleksandro Stulginskio Universitetas 2018 m. liepos 2 d. su Lietuvos mokslo taryba pasirašė projekto „Vietos maisto sistemos organizavimo scenarijai: Raseinių rajono atvejis“ paraiškos Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0137 sutartį. Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Kaimo plėtros administravimo studijų programos nuolatinių studijų studentei Ingridai Žyvatkauskaitei įsitraukimas į šį tyrimų praktikos projektą prisidės prie bendrųjų kompetencijų spartesnio ugdymo, t. y. gebėjimo rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją, organizuoti ir planuoti, spręsti problemas. Betarpiškas studentės įsitraukimas į apklausas, tyrimų vykdymas, darbas su praktikos vadove prof. dr. Vilma Atkočiūniene tai pat ženkliai prisidės prie jos tarpasmeninių kompetencijų sustiprinimo: tarpasmeniniai bendravimo įgūdžiai, partnerystės įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje.

Projekto rezultatai prisidės prie vieno iš svarbiausių strateginių Lietuvos žemės ūkio ir maisto plėtros nacionalinio saugumo tikslų – saugių, biologiškai vertingų, aukštos pridėtinės vertės produktų gamyba ir tiekimas vartotojams. Bus sprendžiama mokslinė problema – kaip užtikrinti, kad kokybiška produkcija kuo greičiau, dalyvaujant kuo mažiau tarpininkų patektų ant vartotojo stalo. Tyrimas bus atliekamas Raseinių rajone, kuriame intensyviai plėtojamas žemės ūkis ir žuvininkystė. Vietos maisto sistemos organizavimo galimybių vertinimui Raseinių rajone bus parengta tyrimo metodika: gamintojų ir vartotojų apklausos anketos, pusiau standartizuoto interviu klausimynas. Bus atlikta statistinių duomenų analizė, vietos maisto gamintojų ir vartotojų apklausos bei interviu su viešųjų pirkimų organizatoriais. Atliekant tyrimą bus siekiama apibrėžti, kas yra vietos maistas ir vietos maisto sistema, kaip ją reikėtų organizuoti pasitelkiant užsienio šalių gerąją praktiką, atsižvelgiant į vietos ekonomikos vystymosi ypatumus. Bus parengti vietos maisto sistemos organizavimo scenarijai Raseinių rajone. Vietos maisto sistemos organizavimas rajone gali lemti žemesnę kainą vartotojui, užtikrinti geresnes vartojamo produkto maistines savybes, sumažinti maisto mylias ir aplinkos taršą.

Plačiau su projektu galima susipažinti čia

 

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai