Socialinės stipendijos

Socialines stipendijas gali gauti visi I ir II studijų pakopų studentai (studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis), taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Socialines stipendijas gali gauti studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

  1. neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
  2. yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
  3. aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Dokumentų pateikimas:

Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją, turi registruotis Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Paraiškos pildomos du kartus per metus:

  • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
  • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 eurų. per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai