Kaip įstoti į ASU

Planuoji stoti į ASU 2018 m.?

2018 m. stojimo į bakalauro studijas geriausiųjų eilės sudarymo tvarka.

Stojančiųjų priėmimo i ASU PIRMOSIOS pakopos studijas 2018 m. taisyklės.

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų kainos studentams 2017 metais įstojusiems į studijų programas valstybės nefinansuojamose vietose.

Asmenys, nuo 2018 metų Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą, ne žemesniu kaip 25 balų įvertinimu.

Asmenys, 2016 metais ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą.

Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.

!!! Asmenys pretenduojantys į pirmosios pakopos (bakalauro) valstybės finansuojamas studijų vietas turi turėti ne mažesnį kaip 3,6 konkursinį balą.

Asmenys pretenduojantys į pirmosios pakopos (bakalauro) valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi turėti ne mažesnį kaip 3,0 konkursinį balą ir išlaikytą bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

KONKURSINIS BALAS

Norint pasiskaičiuoti savo konkursinį balą, tai galite padaryti ČIA.

PAPILDOMI BALAI

Stojantiems į Aleksandro Stulginskio universitetą skiriami papildomi balai:

 1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėtojams;
 2. baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą;
 3. brandos darbo įvertinimas;
 4. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas; nacionalinę jaunimo savanorišką veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“ ir Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 2V-99-(1.4) „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ savanorystės organizavimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“; tarptautinė jaunimo savanoriška veikla, reglamentuojama 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL 2013 L 347, p. 50–73) ir Europos Komisijos dokumente Erasmus+ programos vadove esantys sprendimai.

Neradai atsakymo į savo klausimą? Kreipkis.

Stojančiųjų priėmimo grupė
159 kabinetas
Studentų g. 11 LT – 53361
Akademija, Kauno raj.
priemimas@asu.lt
tel. 8-37 752 200
mob. tel. 8 6554 7241

Jei domina antrosios pakopos (magistro) studijos, tuomet daugiau informacijos ieškok ČIA.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai