Pasirink studijų formą

Universitete studijų formos pagal studijų intensyvumą yra nuolatinė ir ištęstinė. Konkrečių studijų programų studijų formos ir trukmė yra nurodytos Valstybiniame studijų ir mokymo programų registre ir Universiteto tinklalapyje. Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Nuolatinės studijos

Nuolatinė studijų forma yra pagrindinė, organizuojant studijas pagal visas studijų programas. Nuolatinės studijos organizuojamos dienos metu. Nuolatinės formos studijų metų apimtis –60 kreditų arba 1600 val. o studijų semestro apimtis – 29 – 31 kreditas. Studijų dalykų auditoriniai užsiėmimai vyksta nuosekliai per visą semestrą arba intensyviai (blokais). Auditorinių užsiėmimų vykdymo būdą pasirenka studijų programas administruojantys fakultetai jų tarybų nutarimu.

ASU bakalauro studijų programos kurios vykdomos nuolatine forma:

Agronomijos fakultete: Agronomija, Maisto žaliavų kokybė ir sauga, Žemės ūkio technologijos ir vadybaŽeldininkystė;

Ekonomikos ir vadybos fakultete: Apskaita ir finansaiKultūros ir turizmo vadyba, Kaimo plėtros administravimasLogistika ir prekyba.

Miškų ir ekologijos fakultete: MiškininkystėMedienos mokslas ir prekybaTaikomoji ekologija.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete: Hidrotechninės statybos inžinerija, Žuvininkystės ir akvakultūros technologijosŽemėtvarka.

Žemės ūkio inžinerijos fakultete: Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Transporto inžinerijaAtsinaujinančių energijos išteklių technologijos, Sumanioji gyvulininkystėŽemės ūkio inžinerija ir vadyba.

Ištęstinės studijos

Ištęstinės studijos yra skirtos asmenims, kurie dėl sveikatos, darbo ar kitų priežasčių negali studijuoti nuolatinėms studijoms įprastu intensyvumu.
Ištęstinės formos studijų metų apimtis – ne daugiau kaip 45 kreditai, ištęstinės formos studijų semestro apimtis – 20 – 25 kreditai. 45. Ištęstinės studijos organizuojamos sesijiniu būdu. Auditorinis darbas organizuojamas mokymo sesijomis, jos vyksta du kartus per metus studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku. Savarankiškas darbas studijų tvarkaraščiuose nenumatomas. Laiką savarankiškam darbui studentai planuoja individualiai. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus ir kontaktinio darbo apimties, bet ne ilgesnė kaip 4 savaitės. Egzaminų laikymui organizuojamos egzaminų sesijos prieš kiekvieną mokymo sesiją (išskyrus pirmąją). Egzaminų laikymui fakultetų dekanai sudaro egzaminų tvarkaraščius. Egzaminų perlaikymas organizuojamas numatytais šeštadieniais, taip pat ketvirtadieniais pagal išankstinę registraciją.

Studentų kurso bendru sutarimu su Universiteto administracija galimas ištęstinių studijų organizavimas:

  1. Darbo dienų vakarais. Studijos organizuojamos ta pačia tvarka kaip ir nuolatinės studijos, tik vakariniu laiku ir ištęstinėms studijoms nustatytu intensyvumu. Studijų tvarkaraštis sudaromas numatant auditorinį darbą nuo 17 valandos iki 20 valandos 30 minučių. Egzaminų laikymas bei konsultacijos taip pat numatomi vakariniu laiku. Mokomosios ir profesinės veiklos praktikos dienos metu, jeigu jų specifika neleidžia atlikti nustatytų užduočių vakariniu laiku.
  2. Savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais). Fakulteto dekanas, atsižvelgdamas į studijų dalykų skaičių, kontaktinio darbo apimtis semestro bėgyje nustato auditorinio darbo savaitgaliais periodiškumą, sudaro studijų, egzaminų laikymo ir konsultacijų tvarkaraščius. Mokomosios ir profesinės veiklos praktikos gali būti organizuojamos įvairiais variantais, įvertinant darbo praktikų vietose specifiką.

ASU bakalauro studijų programos kurios vykdomos ištęstine forma:

Agronomijos fakultete: Agronomija, Maisto žaliavų kokybė ir sauga, Žemės ūkio technologijos ir vadyba.

Ekonomikos ir vadybos fakultete: Apskaita ir finansaiKultūros ir turizmo vadybaLogistika ir prekyba.

Miškų ir ekologijos fakultete: MiškininkystėMedienos mokslas ir prekybaTaikomoji ekologija.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete: Hidrotechninės statybos inžinerija, Žuvininkystės ir akvakultūros technologijosŽemėtvarka.

Žemės ūkio inžinerijos fakultete: Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Transporto inžinerijaAtsinaujinančių energijos išteklių technologijos, Sumanioji gyvulininkystėŽemės ūkio inžinerija ir vadyba.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai