Valstybės finansuojamos studijos

2016 m. stojusieji pretendavo į 3454 valstybės finansuojamas vietas

Bendrojo priėmimo prašymai buvo teikiami ir koreguojami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje.

2016 m. Lietuvos valstybiniams universitetams buvo skirtos 7302 valstybės finansuojamos vietos (krepšeliai). Valstybės finansuojamos vietos universitetams iš anksto nėra paskirstytos, vyksta konkursas 20-yje studijų krypčių grupių. Aleksandro Stulginskio universiteto 23 studijų programos pasiskirstė 6 krypčių grupėse ir pretendavo į 3454 valstybės finansuojamas vietas. (1 lentelė).

1 lentelė. Valstybės finansuojamos vietos pagal krepšelių grupes, ASU bakalauro studijų programas ir minimalius konkursinius balus pagal 2015 m. priėmimo rezultatus.

Eil. Nr. Krepšelių grupės pavadinimas pagal krypčių grupes Valstybės finansuojamų vietų skaičius ASU studijų programos pretenduojančios į valstybės finansuojamas vietas krepšelių grupėje

Minimalus konkursinis balas į valstybės finansuojamą vietą

2015 m.

Pagrindinio priėmimo I etapas Pagrindinio priėmimo II etapas
1 Socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes, socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptis) 855 taikomoji ekonomika ir verslo analizė; 6,34 6,24
2 Verslo ir vadybos krypčių grupė 238 apskaita ir finansai;
inovatyvaus ūkininkavimo vadyba;
kaimo plėtros administravimas;
kultūros ir turizmo vadyba;
logistika ir prekyba
6,76 6,48
3 Biologijos, botanikos, zoologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypčių grupė 190 taikomoji ekologija 8,26 8,6
4 Žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė 166 agronomija;
maisto žaliavų kokybė ir sauga;
medienos mokslas ir prekyba;
miškininkystė;
sumanioji gyvulininkystė;
želdininkystė;
žemės ūkio technologijos ir vadyba;
žuvininkystės ir akvakultūros technologijos
4,72 4,68
5 Informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos krypčių grupė 1245 energetikos inžinerija;
hidrotechninės statybos inžinerija;
transporto inžinerija
4,18 3,84
6 Technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos kryptis) 760 atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija;
augalų biotechnologijos
žemės ūkio inžinerija ir vadyba;
žemės ūkio mechanikos inžinerija;
žemėtvarka
3,88 3,76

2016 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretendavusieji į pirmosios pakopos (bakalauro) valstybės finansuojamas studijų vietas turėjo būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu, matematikos ir valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.

2 lentelė. Valstybės tikslinės vietos, 2016 m. skirtos Aleksandro Stulginskio universitetui ir užimamos atskiro konkurso būdu. 2016 m. aukštosioms mokykloms buvo paskirstyta 602 tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų. Tikslinis studijų finansavimas buvo skiriamas konkrečioms aukštosioms mokykloms ir studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį. ASU buvo skirtos 98 vietos (2 lentelė).

Eil. Nr. Studijų programa Studijų kursas Tikslinių studijų vietų skaičius
1. Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija I 5
2. Agronomija I 10
3. Maisto žaliavų kokybė ir sauga I 5
4. Medienos mokslas ir prekyba I 6
5. Hidrotechninės statybos inžinerija I 12
6. Sumanioji gyvulininkystė I 18
7. Žemės ūkio technologijos ir vadyba I 5
8. Žemėtvarka I 5
9. Žemės ūkio mechanikos inžinerija I 17
10. Žemės ūkio inžinerija ir vadyba I 5
11. Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos I 10
Iš viso 98

Nori sužinoti daugiau apie priėmimą į Aleksandro Stulginskio universitetą?

Neradai atsakymo į savo klausimą? Kreiptis į Priėmimo komisiją žemiau nurodytais kontaktais:

Studentų g. 11, 159 kab., Akademija, Kauno r.
Tel. (8 37) 752 200;
El. paštas priemimas@asu.lt
Skype: asupriemimas
Facebook: Studijos ASU

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai