Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005) projektas

Aleksandro Stulginskio universitetas dalyvauja Europos sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamame projekte „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005). Projekto metu universitete yra diegiama neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimo pripažinimo sistema.

NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO METODIKA
ASU seminarų/mokymų akimirkos Albino Pugevičiaus nuotraukose.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai