Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų pripažinimas ASU

Aleksandro Stulginskio universiteto tarybos nutarimu dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai sesusijusių su studijų programų vykdymu (2014 m. kovo 12 d. Nr.38)
patvirtintos su neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimu ir pripažinimu studijų rezultatais procedūrų atlikimo kainos:
1) už konsultavimą sudarant kompetencijų rinkinį (portfolio) – pirma konsultacijų valanda – nemokamai, paskesnės – 14,48 Eur;
2) už mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais įforminimo procedūras socialinių mokslų srities studijų programose – 11,59 Eur; kitų mokslo studijų sričių studijų programose – 14,48 Eur, skaičiuojant kiekvienam įskaitomo studijų dalyko kreditui.

PRAŠYMAS (DĖL NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO IR PRIPAŽINIMO)

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai