Įstojusiems nuo 2016/2017 s. m.

Valstybinis kodas Studijų programa Mokymosi forma ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL I
1 2 3 4 5

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas (AF)

612D72001 Agronomija 4 iki 6 Agronomijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D65001 Maisto žaliavų kokybė ir sauga 4 Maisto žaliavų kokybės ir saugos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D70003 Želdininkystė 4  – Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D70002 Žemės ūkio technologijos ir vadyba 4 Žemės ūkio mokslų bakalauras (pagrindinis) ir
Vadybos bakalauras (gretutinis)  arbaViešojo administravimo bakalauras (gretutinis)
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Miškų ir ekologijos fakultetas (MEF)

612D50003 Medienos mokslas ir prekyba 4 iki 6 Miškininkystės bakalauras
 Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
 612D50002 Miestų ir rekreacinė miškininkystė  4 iki 6 Miškininkystės bakalauras
 Studijų dalykų aprašai
 Dėstytojų CV
612D50001 Miškininkystė 4 iki 6 Miškininkystės bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612C18002 Taikomoji ekologija 4 iki 6 Ekologijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Vandens ūkio ir žemėtvarkos  fakultetas (VŪŽF)

612D70005 Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos 3,5 iki 5 Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF)

612D70004 Sumanioji gyvulininkystė 3,5 Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF)

612N40001 Apskaita ir finansai 4 iki 5,5 Apskaitos ir finansų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N70003 Kaimo plėtros administravimas 3,5 iki 5 Viešojo administravimo bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N20015 Kultūros ir turizmo vadyba 3,5 Vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N10006 Logistika ir prekyba 3,5 iki 5 Verslo bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612L10012 Taikomoji ekonomika ir verslo analizė 3,5 Ekonomikos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N20006 Inovatyvaus ūkininkavimo vadyba 3,5 iki 5 Vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas (AF)

612J70003 Augalų biotechnologija 4 Biotechnologijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas (VŪŽF)

612H23002 Hidrotechninės statybos inžinerija 4 iki 6 Vandens  inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H91001 Žemėtvarka 4 iki 6 Žemėtvarkos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF)

612J17001 Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija 4 Biomasės
inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612E20003 Transporto inžinerija 4 Sausumos transporto
inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H10001 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 4 iki 6 Bendrosios inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H30002 Žemės ūkio mechanikos inžinerija 4 iki 6 Mechanikos inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai