Įstojusiems iki 2010/2011 m.

Valstybinis kodas Studijų programa Mokymosi forma ir trukmė  Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
D/N N/I
1 2 3 4 5

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas

61206B101 Agronomija 4 5/6 agronomijos bakalauras
61206B103 Žemės ūkio technologijos ir jų vadyba 5/6 agronomijos bakalauras
61206B104 Sodininkystė ir apželdinimas 4 agronomijos bakalauras
61210B105 Biosocialinis ūkis ir mityba 4 visuomenės sveikatos bakalauras

Miškų fakultetas

61214B101 Miškininkystė 4 5/6 miškininkystės bakalauras
61203B103 Ekologija 4 5/6 ekologijos ir aplinkotyros bakalauras

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

61204S107 Žemės ūkio ekonomika 4 5/6 ekonomikos bakalauras
61203S121 Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finansai 4 5/6 vadybos ir verslo administravimo bakalauras
61203S122 Žemės ūkio verslo vadyba 4 5/6 vadybos ir verslo administravimo bakalauras
61203S105 Kaimo plėtros administravimas 4 5/6 vadybos ir verslo administravimo bakalauras

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

61204T106 Hidrotechnikos inžinerija 4 5/65/6 aplinkos inžinerijos bakalaurasinžinierius
61204T109 Vandens apsaugos inžinerija ir valdymas 4 5/6 aplinkos inžinerijos bakalauras
61204T202 Žemėtvarka 4 5/65/6 kraštotvarkos bakalaurasinžinierius

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

61209T117 Žemės ūkio mechanikos inžinerija 4 5/65/6 mechanikos inžinerijos bakalaurasinžinierius
61209T111 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 4 5/65/6 mechanikos inžinerijos bakalaurasinžinierius
61209T113 Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija 4 5/65/6 mechanikos inžinerijos bakalaurasinžinierius
61209T115 Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija 4 5/65/6 mechanikos inžinerijos bakalaurasinžinierius
612E30003 Agronergetikos inžinerija 4 5/6 agroenergetikos bakalauras
61206T103 Žemės ūkio energetikos inžinerija 4 5/65/6 energetikos bakalaurasinžinierius
61209T119 Kaimo komunalinė inžinerija 4 5/6 inžinierius
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai