Įstojusiems nuo 2010/2011 m.

Valstybinis kodas Studijų programa Mokymosi forma ir trukmė  Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
N I
1 2 3 4 5

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas

612D72001 Agronomija 4 6 Agronomijos bakalauras
612D70001 Sodininkystė ir želdininkystė 4 6 Žemės ūkio moklsų bakalauras
612D77001 Žemės ūkio technologijos ir jų vadyba  4 6 Žemės ūkio technologijų bakalauras
Miškų fakultetas
612D50001 Miškininkystė 4 6 Miškininkystės bakalauras
612C18002 Taikomoji ekologija 4 6 Ekologijos bakalauras

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

612L11001 Žemės ūkio ekonomika 4 6 Taikomosios ekonomikos bakalauras
612N40001 Apskaita ir finansai 4 6 Apskaitos ir finansų bakalauras
612N20006 Žemės ūkio verslo vadyba 4 6 Vadybos bakalauras
612N70003 Kaimo plėtros administravimas 4 6 Viešojo administravimo bakalauras

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

612H23002 Hidrotechnikos inžinerija 4 6  Vandens inžinerijos bakalauras
612H17003 Vandens apsaugos inžinerija ir valdymas 4 6 Aplinkos inžinerijos bakalauras
612H91001 Žemėtvarka 4 6 Žemėtvarkos bakalauras

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

612H30002 Žemės ūkio mechanikos inžinerija 4 6 Mechanikos inžinerijos bakalauras
612H10001 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 4 6 Bendrasios inžinerijos bakalauras
612H18001 Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija 4 6 Biosistemų inžinerijos bakalauras
612H10002 Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija 4 6 Bendrasios inžinerijos bakalauras
612E30003 Agronergetikos inžinerija 4 6 Energijos inžinerijos bakalauras
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai