Įstojusiems nuo 2011/2012 s.m.

Valstybinis kodas Studijų programa Mokymosi forma ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL I
1 2 3 4 5

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas (AF)

612D72001 Agronomija 4 6 agronomijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D70001 Sodininkystė ir želdininkystė 4  – žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D77001 Žemės ūkio technologijos ir vadyba 4   Žemės ūkio mokslų bakalauras (pagrindinis) ir
Vadybos bakalauras (gretutinis)  arbaViešojo administravimo bakalauras (gretutinis)
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Miškų fakultetas (MEF)

612D50001 Miškininkystė 4 6 miškininkystės bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612C18002 Taikomoji ekologija 4 6 ekologijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF)

612N40001 Apskaita ir finansai 4 6 apskaitos ir finansų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N70003 Kaimo plėtros administravimas 4 6 viešojo administravimo bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612L11001 Žemės ūkio ekonomika 4 6 taikomosios ekonomikos  bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N20006 Žemės ūkio verslo vadyba 4 6 vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas (VŪŽF)

612H23002 Hidrotechninės statybos inžinerija 4 6 vandens  inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H91001 Žemėtvarka 4 6 žemėtvarkos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF)

612E30003 Agroenergetikos inžinerija 4  – energijos inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H10001 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 4 6 bendrosios inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H30002 Žemės ūkio mechanikos inžinerija 4 6 mechanikos inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612J17001 Biomasės inžinerija 4 6 biomasės
inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai