Įstojusiems nuo 2013/2014 s. m.

Valstybinis kodas Studijų programa Mokymosi forma ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL I
1 2 3 4 5

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas (AF)

612D72001 Agronomija 4 iki 6 Agronomijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612C10005 Augalų biologija ir selekcija 4 Biologijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D65001 Maisto žaliavų kokybė ir sauga 4 Maisto žaliavų kokybės ir saugos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D70003 Želdininkystė 4  – Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D70002 Žemės ūkio technologijos ir vadyba 4  iki 6 Žemės ūkio mokslų bakalauras (pagrindinis) ir
Vadybos bakalauras (gretutinis)  arbaViešojo administravimo bakalauras (gretutinis)
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Miškų ir ekologijos fakultetas (MEF)

 612D50002 Miestų ir rekreacinė miškininkystė  4 iki 6 Miškininkystės bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D50001 Miškininkystė 4 iki 6 Miškininkystės bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612C18002 Taikomoji ekologija 4 iki 6 Ekologijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF)

612N40001 Apskaita ir finansai 4 iki 6 Apskaitos ir finansų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N70003 Kaimo plėtros administravimas 3,5 iki 5 Viešojo administravimo bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N2009 Kaimo plėtros vadyba 3,5 iki 5 Vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N10006 Logistika ir prekyba 3,5 iki 5 Verslo bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612L11001 Žemės ūkio ekonomika 3,5 iki 5 Taikomosios ekonomikos  bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N20006 Žemės ūkio verslo vadyba 3,5 iki 5 Vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas (VŪŽF)

612H23002 Hidrotechninės statybos inžinerija 4 iki 6 Vandens  inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H90001 Nekilnojamojo turto kadastras 4 Inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H91001 Žemėtvarka 4 iki 6 Žemėtvarkos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF)

612E30003 Agroenergetikos inžinerija 4  iki 6 Energijos inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612J17001 Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija 4 Biomasės
inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612E20003 Transporto inžinerija 4 Sausumos transporto
inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H10001 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 4 iki 6 Bendrosios inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H30002 Žemės ūkio mechanikos inžinerija 4 iki 6 Mechanikos inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai