Įstojusiems iki 2010/2011 m.

Valstybiniskodas Studijų programa Specializacija Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
1 2 3 4 5

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas

62106B101 Agronomija 2 agronomijos magistras
62106B102 Sodininkystė ir daržininkystė  – 2 agronomijos magistras
62106B104 Agrobiotechnologija  – 2 biotechnologijos magistras
62106B103 Agroekosistemos  – 2 ekologijos magistras

Miškų fakultetas

62114B101 Miškininkystė Miškininkystė; miško ekonomika; medžioklystė 2 miškininkystės magistras
62103B106 Ekologija Agroekologija; miško ekologija; hidroekologija 2 ekologijos ir aplinkotyros magistras

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

62104S113 Žemės ūkio ekonomika Ekonominė politika; tarptautinė žemės ūkio ekonomika 2 ekonomikos magistras
62103S142 Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finansai Buhalterinė apskaita ir auditas; finansai 2 vadybos ir verslo administravimo magistras
62103S143 Žemės ūkio verslo vadyba Rinkodaros vadyba; konsultavimo vadyba 2 vadybos ir verslo administravimo magistras
62103S114 Kaimo plėtros administravimas Socialinė vadyba 2 vadybos ir verslo administravimo magistras
62107S124 Profesijos edukologija 2 edukologijos magistras

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

62104T105 Hidrotechnikos inžinerija Hidrotechninės statybos inžinerija;
Vandens apsaugos inžinerija
2 aplinkos inžinerijos magistras
62104T201 Žemėtvarka 2 kraštotvarkos magistras

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

62109T121 Žemės ūkio mechanikos inžinerija 2 mechanikos inžinerijos magistras
62109T118 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 2 mechanikos inžinerijos magistras
62109T119 Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija 2 mechanikos inžinerijos magistras
62109T120 Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija 2 mechanikos inžinerijos magistras
62106T108 Žemės ūkio energetikos inžinerija 2 energetikos magistras
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai