Įstojusiems nuo 2010/2011 m.

Valstybinis kodas Studijų programa Mokymosi forma ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL I
1 2 3 4  5

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas

Agronomija 621D72001 2 3 Agronomijos magistras
Sodininkystė ir daržininkystė 621D72002 2 3 Agronomijos magistras
Agrobiotechnologija 621J70002 2 3 Biotechnologijos magistras
Agroekosistemos 621C18003 2 3 Ekologijos magistras

Miškų ir ekologijos fakultetas

Miškininkystė 621D50001 2 3 Miškininkystės magistras
Taikomoji ekologija 621C18002 2 3 Ekologijos magistras

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Žemės ūkio ekonomika 621L11001 2 3 Taikomosios ekonomikos magistras
Apskaita ir finansai 621N30003 2 3 Finansų magistras
Kaimo plėtros administravimas 621N70002 2 3 Viešojo administravimo magistras
Žemėsūkio verslo vadyba 621N20014 2 3 Vadybos magistras
Profesijos edukologija 62607S107 2 3 Edukologijos magistras

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Hidrotechnikos inžinerija 621H23002 2 3 Vandens inžinerijos magistras
Žemėtvarka 621H91001 2 3 Žemėtvarkos magistras

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Žemės ūkio mechanikos inžinerija 621H30002 2 3 Mechanikos inžinerijos magistras
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 621H10001 2 3 Bendrosios inžinerijos magistras
Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija 621H18001 2 3 Biosistemų inžinerijos magistras
Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija 621H18002 2 3 Biosistemų inžinerijos magistras
Agroenergetikos inžinerija 621E33001 2 3 Atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistras
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai