Įstojusiems nuo 2012/2013 s. m.

Valstybinis kodas Studijų programa Studijų formos ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
nuolatinė ištęstinė

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas

Agronomija 621D72001 2 3 Agronomijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Agroekosistemos 621C18003 2 3 Ekologijos  magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Agrobiotechnologija 621J70002 2 3 Biotechnologijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga  621D65001 2 3  Maisto žaliavų kokybės ir saugos   magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Sodininkystė ir daržininkystė 621D72002 2 3 Agronomijos  magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Miškų ir ekologijos fakultetas

Miškininkystė 621D50001 2 3 Miškininkystės magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Taikomoji ekologija 621C18002 2 3 Ekologijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Žemės ūkio ekonomika 621L11001 2 3 Taikomosios ekonomikos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Apskaita ir finansai 621N30003 2 3 Finansų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Kaimo plėtros administravimas 621N70002 2 3 Viešojo administravimo magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Žemės ūkio verslo vadyba 621N20014 2 3 Vadybos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Profesijos edukologija 621X20006 2 3 Edukologijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Hidrotechnikos inžinerija 621H23002 2 3 Vandens inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Žemėtvarka 621H91001 2 3 Žemėtvarkos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Žemės ūkio mechanikos inžinerija 621H30002 2 3 Mechanikos inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 621H10001 2 Bendrosios inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Agroenergetikos inžinerija 621E33001 2 3 Atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Biomasės inžinerija 621J177001 2  Biomasės inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV