Pirminė sveikatos priežiūra

Informuojame nuolatinių studijų studentus apie prisirašymo prie pirminėsasmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) tvarką ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems nuolatinių studijų studentams nemokamai teikiamas medicinos paslaugas.

Visų pirma, pažymime, kad nuolatinių studijų studentai yra draudžiami valstybės lėšomis, todėl medicinos paslaugos susirgus teikiamos nemokamai tose gydymo įstaigose, kurios turi sudariusios sutartis su ligonių kasomis dėl tokių paslaugų teikimo. Šių paslaugų išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis. Pasitikrinti draustumą galima naudojantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) interneto svetainėje www.vlk.lt teikiama elektronine paslauga. Pasitikrinkite savo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu“.

Studentai, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti, pateikti prašymą ir prisirašyti prie pirminės ASPĮ – tai gali būti tiek privati, tiek valstybinė poliklinika ar šeimos klinika. Prisirašyti galima tik prie vienos gydymo įstaigos. Prisirašant galima pasirinkti šeimos gydytoją.

Jei prisirašoma naujai pasirinktoje gydymo įstaigoje nepraėjus 6 mėnesiams nuo ankstesnio prisirašymo, reikės sumokėti 10 litų dokumentų tvarkymo ir medicininės dokumentacijos persiuntimo mokestį naujai pasirinktai įstaigai. Tačiau šis reikalavimas netaikomas atvykusiems mokytis nuolatinėse studijose į mokymosi įstaigą kitoje vietovėje arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus studijas. Tuomet reikia mokėti 1 lito dokumentų tvarkymo ir medicininės dokumentacijos persiuntimo mokestį naujai pasirinktai įstaigai mokestį.

Taip pat pažymime, kad kreipiantis į gydytojus specialistus, teikiančius ambulatorines specializuotas paslaugas, reikia turėti šeimos gydytojo ar kito gydančio gydytojo siuntimą – tuomet paslauga teikiama nemokamai. Jei pacientas kreipiasi į specialistą savo iniciatyva ir be siuntimo,  už konsultaciją reikia mokėti. Be siuntimo galima kreiptis tik į gydytoją dermatovenerologą. Siuntimas neprivalomas ir kreipiantis dėl būtinosios pagalbos – tokia pagalba teikiama nemokamai.

Siuntimą turintis pacientas gali pasirinkti gydymo įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa dėl specializuotų paslaugu teikimo, taip pat gydytoją specialistą. Siuntimą išduodantis gydytojas privalo pacientui suteikti informaciją, kuriose ASPĮ (nurodyti bent 3) dirba nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojai. Gydymas ligoninėje turint gydytojo siuntimą taip pat apmokamas PSDF biudžeto lėšomis.

Ligonių kasos ragina studentus gydymo įstaigoje prašyti informacijos apie apdraustiesiems nemokamai teikiamas paslaugas. Ši informacija turi būti skelbiama gydymo įstaigoje ar kitaip prieinama pacientui (pavyzdžiui, skelbiama gydymo įstaigos interneto svetainėje). Turi būti skelbiamas ir mokamų paslaugų sąrašas, jų kainos ir kita aktuali informacija.

Jei gydymo įstaigoje nerandate viešai skelbiamos informacijos, negaunate atsakymų į rūpimus klausimus ar abejojate gautais atsakymais, kreipkitės į gydymo įstaigos administraciją.

Jei gydymo įstaigoje viešai skelbiama informacija ar gauti atsakymai netenkina, rūpimus klausimus galite pateikti ligonių kasoms bendruoju el. pašto adresu info@vlk.lt arba telefonu 8 700 88888.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai