Studentų reikalų tarnyba

Studentų reikalų tarnyba yra Universiteto Ūkinės ir socialinės infrastruktūros padalinys, kurio paskirtis – administruoti studentų, Universiteto svečių, darbuotojų bei kitų gyventojų apgyvendinimą bendrabučiuose, padėti studentams spręsti buities, laisvalaikio užimtumo problemas – profesionaliai kurti aplinką visaverčiam studento gyvenimui, studijoms ir užimtumui, teikti siūlymus Universiteto administracijai dėl gyvenimo, laisvalaikio užimtumo ir bendravimo kokybės gerinimo, atsižvelgiant į ilgalaikius Universiteto strateginius tikslus ir uždavinius.

Mes siekiame, kad kiekvienas studentas taptų mūsų draugu !

Studentų reikalų tarnyba susideda iš dviejų skyrių: Apgyvendinimo paslaugos ir Studentų Infocentras.

Mes visada priimame nuomonę ir pasiūlymus.

Studentų g. 5, Akademija, Kauno raj., 102 kab.

Telefonas: 8 37 752258

El. paštas: srt@asu.lt

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai