Studentų Informacijos centras

Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų Informacijos centras, tai „Vieno langelio“ principu veikiantis skyrius, sprendžiantis visus studentų klausimus bei  padedantis plėtoti studentų dialogą su universiteto padaliniais.

Mes siekiame, kad kievienas studentas taptų mūsų draugu! Mes visada priimame nuomonę ir pasiūlymus.

Padedame studentams šiose srityse:

  • Visapusė pagalba studentams iškilus problemoms – įvarių problemų ir klausimų susijusių su studijomis, gyvenimu bendrabučiuose, buitimi, aplinka sprendimas. Pagalba studentams palaikant ryšį su kitais universiteto padaliniais ir specialistais, integruojantis į universiteto bendruomenę.
  • Studentų socialinių poreikių užtikrinimas – apklausų, apskritojo stalo diskusijų vykdymas,  susijusių su studentų gyvenimu, studijomis ir laisvalaikiu. Pasiūlymų teikimas studijų kokybės gerinimui.
  • Studentų užimtumo didinimas – kryptingas įdomių ir turiningų studentų laisvalaikio užsiėmimų organizavimas (šventiniai renginiai, žaidynės), nuolat bendradarbiaujant su Studentų atstovybe. Pagalba pirmakursiams įsitraukiant į akademinės bendruomenės ir studijų erdvę, skatinimas dalyvauti meno kolektyvų veikloje taip puoselėjant universiteto tradicijas bei  didinant studentų socialinį vaidmenį universitete.
  • Sporto, sveiko gyvenimo intereso skatinimas studentų ir dėstytojų tarpe – planų kūrimas bei būdų paieška žalingų įpročių prevencijai vykdyti, siūlymų teikimas Sveikatą stiprinančio universiteto tarybai, dalyvavimas ir prisidėjimas prie šių tikslų ir priemonių įgyvendinimo.

Skambinkite mums  (8 37) 752258, rašykite srt@asu.lt arba užsukite pas mus į svečius – 2 bendrabutis, Studentų g5. 102 kab.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai