Apeliacijų tvarka

Administracijos ir studentų ginčių nagrinėjimo komisijos personalinės sudėtys:

Į Universiteto administracijos ir studentų ginčių nagrinėjimo komisiją skirti šiuos administracijos atstovus:

 • Studijų skyriaus vyriaus. specialistą ALBINĄ PUGEVIČIŲ;
 • Agronomijos fakulteto prodekaną AIDĄ ADAMAVIČIENĘ;
 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekaną BERNARDĄ VAZNONĮ;
 • Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanę AIDĄ STIKLIENĘ;
 • Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanę VILDĄ GRYBAUSKIENĘ;
 • Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekaną EDVARDĄ VAICIUKEVIČIŲ.

Skelbiu Universiteto administracijos ir studentų ginčių nagrinėjimo komisijos personalinę sudėtį:

Aleksandro Stulginskio universiteto studentų atstovybės deleguoti nariai:

 • ASU Studentų atstovybės prezidentas;
 • Agronomijos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas;
 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas;
 • Miškų ir ekologijos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas;
 • Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas;
 • Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas.

Universiteto rektoriaus skirti nariai:

 • Studijų skyriaus vyriaus. specialisas ALBINAS PUGEVIČIUS;
 • Agronomijos fakulteto prodekanas AIDĄ ADAMAVIČIENĘ;
 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanas BERNARDAS VAZNONIS;
 • Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanas REMIGIJUS ŽALKAUSKAS;
 • Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanė VILDA GRYBAUSKIENĖ;
 • Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanas EDVARDAS VAICIUKEVIČIUS.

Pavesti juriskonsultei ALVYDEI GILEVIČIENEI Universiteto administracijos ir studentų ginčių nagrinėjimo komisijos juridinio konsultavimo ir dokumentacijos tvarkymo darbus.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai