Apeliacijų tvarka

Administracijos ir studentų ginčių nagrinėjimo komisijos personalinės sudėtys:

Į Universiteto administracijos ir studentų ginčių nagrinėjimo komisiją skirti šiuos administracijos atstovus:

 • Studijų skyriaus vedėją RITĄ PUPALIENĘ
 • Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto lektorę AIDĄ ADAMAVIČIENĘ
 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekaną BERNARDĄ VAZNONĮ
 • Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanę AIDĄ STIKLIENĘ
 • Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanę VILDĄ GRYBAUSKIENĘ
 • Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekaną EDVARDĄ VAICIUKEVIČIŲ

Skelbiu Universiteto administracijos ir studentų ginčių nagrinėjimo komisijos personalinę sudėtį:

Aleksandro Stulginskio universiteto studentų atstovybės deleguoti nariai:

 • ASU Studentų atstovybės prezidentas
 • Agronomijos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas
 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas
 • Miškų ir ekologijos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas
 • Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas
 • Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas

Universiteto rektoriaus skirti nariai:

 • Studijų skyriaus vedėja RITA PUPALIENĖ
 • Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto lektorė AIDA ADAMAVIČIENĖ
 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanas BERNARDAS VAZNONIS
 • Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanė AIDA STIKLIENĖ
 • Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanė VILDA GRYBAUSKIENĖ
 • Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanas EDVARDAS VAICIUKEVIČIUS

Pavesti juriskonsultei RŪTAI  VENIENEI Universiteto administracijos ir studentų ginčių nagrinėjimo komisijos juridinio konsultavimo ir dokumentacijos tvarkymo darbus.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai