Dalyvauk studentų apklausose

Kviečiame Tave aktyviai teikti grįžtamąjį ryšį dėl studijų kokybės savo nomonę ir pasiūlymus išsakant šiose Studijų kokybės ir inovacijų centro vykdomose apklausose:

Kas? Kaip? Kada?
Pirmakursių apklausa, kurios pagalba siekiame išsiaiškinti Tavo stojimo į ASU motyvus ir lūkesčius bei įvertinti įvadinės savaitės renginius (organizavimą ir naudą) Mes Tau atsiųsime nuorodą į anoniminę anketą elektroniniu paštu ir paprašysime per tam tikrą laiką ją užpildyti Apklausa vykdoma rugsėjo mėnesį.
Ištęstinių studijų pirmakursių stojimo į ASU motyvai Mes Tau atsiųsime nuorodą į anoniminę anketą elektroniniu paštu ir paprašysime per tam tikrą laiką ją užpildyti Apklausa vykdoma pirmosios sesijos metu.
Apklausa „Pirmakursių lūkesčiai ir adaptacija ASU“ (po 6 mėnesių nuo įstojimo) Mes Tau atsiųsime nuorodą į anoniminę anketą elektroniniu paštu ir paprašysime per tam tikrą laiką ją užpildyti Apklausa vykdoma vasario mėnesį.
Apklausa „Studijų dalykas studento akimis“, kurios metu gali įvertinti visus išklausytus studijų dalykus ir dėstytojų pedagoginį darbą Anoniminę anketą rasi „E. rezultatai“ sistemoje Apklausa vykdoma kiekvieną semestrą, po to kai dėstytojas E. rezultatuose paskelbia galutinį studijų dalyko įvertinimą.
Studentų, dalyvavusių Erasmus mainų ar kitose dalinėse studijose užsienyje, apklausa
(lietuvių ir anglų kalbomis)
Mes Tau atsiųsime nuorodą į anoniminę anketą elektroniniu paštu ir paprašysime per tam tikrą laiką ją užpildyti Apklausa vykdoma baigus mainų ar kitas dalines studijas.
Profesinės veiklos praktikų vertinimas, kurio metu gali išsakyti nuomonę apie atliktos profesinės veiklos praktikos organizavimą, priežiūrą, trukmę ir naudą Mes Tau atsiųsime nuorodą į anoniminę anketą elektroniniu paštu ir paprašysime per tam tikrą laiką ją užpildyti Apklausa vykdoma po profesinės veiklos praktikų gynimo.
Paskutiniojo kurso studentų apklausa, kurioje siekiame išsiaiškinti, kiek studijos ASU patenkino Tavo lūkesčius, ką bendrai manai apie studijų organizavimą, materialinę bazę, dėstytojų pedagoginę ir mokslinę kompetenciją Mes Tau atsiųsime nuorodą į anoniminę anketą elektroniniu paštu ir paprašysime per tam tikrą laiką ją užpildyti Apklausa pradedama mėnesį prieš baigiamųjų darbų gynimus.
Informacija ASU absolventų duomenų bazei. Mes Tau atsiųsime nuorodą į anketą elektroniniu paštu ir paprašysime per tam tikrą laiką ją užpildyti Pradedama mėnesį prieš baigiamųjų darbų gynimus.
Absolventų apklausa dėl jų veiklos praėjus 6 mėn. po studijų baigimo. Kad tai galėtume atlikti, labai prašytume registruotis KVIS (Karjeros valdymo informacinė sistema). Taip pat čia galėsi:
– sukurti savo profilį ir savo CV (kurį matys ir darbdaviai),
– ieškotis darbo vietos,
– susipažinti su įmonių ir organizacijų pristatymais,
– išnagrinėti jus dominančių pareigybių aprašus,
– susipažinti su savo profesinės veiklos sritimi,
– atlikti savęs pažinimo ir savo gebėjimų įsivertinimo testus ir t.t.
https://karjera.lt. Prisijungiant reiks patvirtinti savo tapatybę per portalą „El. valdžios vartai“ (e-bankininkystė, mobilus parašas ar kt.). Pradedama mėnesį prieš baigiamųjų darbų gynimus.