Grįžtamojo ryšio organizavimas

Grįžtamasis ryšys užtikrinamas sistemingai atliekant visų studijų proceso dalyvių reprezentatyvias apklausas ir naudojant apibendrintus apklausų rezultatus studijų programų tobulinimui, studijų proceso organizavimo gerinimui, akademinio personalo sudėties ir gebėjimų stiprinimui. Universiteto studijų proceso dalyvių sisteminė apklausa aprėpia studentus, dėstytojus, absolventus ir darbdavius.

Universitete 2006 – 2007 metais buvo sukurtas šios sisteminės sociologinės apklausos instrumentarijus, apklausos organizacinės schemos, analitinės suvestinės ir daugeliu atveju – kompiuterinės programos. Sisteminės sociologinės apklausos metodiką sukūrė speciali darbo grupė. Sistemingos studijų proceso dalyvių apklausos Universitete pradėtos vykdyti nuo 2007 metų.

Studijų proceso dalyvių – studentų, dėstytojų, absolventų ir darbdavių sisteminės sociologinės apklausos suvestiniai duomenys, apibendrintai atspindintys visų studijų proceso dalyvių subjektyvias nuomones apie studijų programas, jas sudarančius studijų dalykus ir šių dalykų dėstymo kokybę. Pagal šių apklausų rezultatus galima spręsti apie studijų proceso dalyvių pasitenkinimo lygį ir lūkesčių išsipildymą.

Universitete vykdomos šios studijų proceso dalyvių apklausos:

 • Studentų apklausos apie profesinės veiklos praktikas
 • Dėstytojų apklausa (bus vykdoma 2014 metų pavasarį)
 • Darbdavių apklausa
 • Absolventų apklausa

Apklausų rezultatų sklaida

Universiteto studijų proceso dalyvių apklausos dažniausiai vykdomos elektroniniu būdu. Atliekami apklausų rezultatų pjūviai pagal fakultetus, studijų programas ir pagal studijų formas. Pagal poreikį atliekamas pasirinktų kriterijų lyginimas su ankstesnių metų apklausų rezultatais. Priklausomai nuo apklausos paskirties, apklausų rezultatai yra pateikiami:

 • Studijų programų komitetams;
 • Studentų atstovybei;
 • Fakultetų dekanams;
 • Institutų direktoriams/katedrų vedėjams;
 • Dėstytojams
 • Prorektoriams;
 • Studijų skyriui;
 • Kitoms suinteresuotoms šalims (pagal pagrįstą pageidavimą).
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai