Biomedicinos mokslai

2015-03-17
Studijų programos pavadinimas Studijų tipas Studijų kryptis Suteikiamas laipsnis Valstybinis kodas Akreditavimo būvis Akreditavimo data
Agronomija Bakalauro studijos Žemės ūkio mokslai Agronomijos bakalauras 61206B101, 612D72001 akredituota 2017-06-30
Augalų biologija ir selekcija Bakalauro studijos Biologija Biologijos bakalauras 612C10005 akredituota 2018 06 30
Maisto žaliavų kokybė ir sauga Bakalauro studijos Žemės ūkio mokslai Maisto žaliavų kokybės ir saugos bakalauras  612D65001 akredituota 2019 08 31
Medienos mokslas ir prekyba Bakalauro studijos Miškininkystė Miškininkystės bakalauras 612D50003 akredituota 2019-06-30
Miestų ir rekreacinė miškininkystė Bakalauro studijos Miškininkystė Miškininkystės bakalauras 612D50002 akredituota 2018-08-31
Miškininkystė Bakalauro studijos Miškininkystė Miškininkystės bakalauras 61214B101, 612D50001 akredituota 2021-06-30
Sumanioji gyvulininkystė Bakalauro studijos Žemės ūkio mokslai Žemės ūkio mokslų bakalauras 612D70004 akredituota 2019-06-30
Taikomoji ekologija Bakalauro studijos Biologija Ekologijos bakalauras 61203B103, 612C18002 akredituota 2018-06-30
Želdininkystė Bakalauro studijos Žemės ūkio mokslai Žemės ūkio mokslų bakalauras 612D70003 akredituota 2017-06-30
Žemės ūkio technologijos ir vadyba Bakalauro studijos Žemės ūkio mokslai Žemės ūkio mokslų bakalauras 612D70002 akredituota 2020-06-30
Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos Bakalauro studijos Žemės ūkio mokslai Žemės ūkio mokslų bakalauras 612D70005 akredituota 2019-06-30
Agroekosistemos Magistro studijos Biologija Ekologijos magistras 62406B103, 621C18003 akredituota 2018 08 31
Agronomija Magistro studijos Žemės ūkio mokslai Agronomijos magistras 62406B101, 621D72001 akredituota 2017-06-30
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga Magistro studijos Žemės ūkio mokslai Maisto žaliavų kokybės ir saugos magistras  621D65001 akredituota 2019 08 31
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas Magistro studijos Miškininkystė Laukinių gyvūnų populiacijų valdymo ir medžioklystės magistras 621D55001 akredituota 2018-08-31
Miestų ir rekreacinė miškininkystė Magistro studijos Žemės ūkis ir veterinarija Miestų ir rekreacinės miškininkystės magistras 621D56001 akredituota 2018-08-31
Miškininkystė Magistro studijos Miškininkystė Miškininkystės magistras 62414B101, 621D50001 akredituota 2021-06-30
Sodininkystė ir daržininkystė Magistro studijos Žemės ūkio mokslai Agronomijos magistras 62406B102, 621D72002 akredituota 2017 08 31
Taikomoji ekologija Magistro studijos Biologija Ekologijos magistras 62403B101, 621C18002 akredituota 2018-06-30

I pakopos studijų programos

Agronomija

Augalų biologija ir selekcija

Maisto žaliavų kokybė ir sauga

Medienos mokslas ir prekyba

Miškininkystė

Taikomoji ekologija

Želdininkystė

Žemės ūkio technologijos ir vadyba

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos


II pakopos studijų programos

Agroekosistemos

Agronomija

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga

Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

Miestų ir rekreacinė miškininkystė

Miškininkystė

Sodininkystė ir daržininkystė

Taikomoji ekologija

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai