Socialiniai mokslai

2015-03-17
Studijų programos pavadinimas Studijų tipas Studijų kryptis Suteikiamas laipsnis Valstybinis kodas Akreditavimo būvis Akreditavimo data
Apskaita ir finansai Bakalauro studijos Apskaita Apskaitos ir finansų bakalauras 61203S121, 612N40001 akredituota 2020-06-30
Kaimo plėtros administravimas Bakalauro studijos Viešasis administravimas Viešojo administravimo bakalauras akredituota 2015-08-17
Kultūros ir turizmo vadyba Bakalauro studijos Vadybos bakalauras 612N20015 akredituota
Kaimo plėtros vadyba Bakalauro studijos Vadyba Vadybos bakalauras 612N20009 akredituota 2015-06-30
Logistika ir prekyba Bakalauro studijos Verslas Verslo bakalauras 612N10006 akredituota 2015-06-30
Taikomoji ekonomika ir verslo analizė Bakalauro studijos Ekonomika Ekonomikos bakalauras 612L10012
Žemės ūkio ekonomika Bakalauro studijos Ekonomika Ekonomikos bakalauras 61204S107, 612L11001 akredituota 2017-07-15
Žemės ūkio verslo vadyba Bakalauro studijos Vadyba Vadybos bakalauras 61203S122, 612N20006 akredituota 2017-06-30
Apskaita ir finansai Magistro studijos Finansai Finansų magistras 62403S101, 621N30003 akredituota 2019-06-30
Kaimo plėtros administravimas Magistro studijos Viešasis administravimas Viešojo administravimo magistras 62603S103, 621N70002 akredituota 2015-08-17
Profesijos edukologija Magistro studijos Edukologija Edukologijos magistras 62607S107, 621X20006 akredituota 2021-06-30
Verslo logistika Magistro studijos Verslas Verslo magistras 621N10009 akredituota 2017-06-30
Žemės ūkio ekonomika Magistro studijos Ekonomika Ekonomikos magistras 62404S101, 621L11001 akredituota 2017-07-15
Žemės ūkio verslo vadyba Magistro studijos Vadyba Vadybos magistras 62603S104, 621N20014 akredituota 2017-06-30

I pakopos studijų programos

Žemės ūkio ekonomika

Kaimo plėtros administravimas

Kaimo plėtros vadyba

Logistika ir prekyba

Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finansai

Žemės ūkio verslo vadyba


II pakopos studijų programos

Apskaita ir finansai

Žemės ūkio ekonomika

Profesijos edukologija

Kaimo plėtros administravimas

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai