Papildomi kursai pirmakursiams

Siekiant pagerinti nuolatinių studijų pirmojo kurso studentų pasirengimą matematikos, chemijos, fizikos ir užsienio kalbų studijoms kiekvienais studijų metais rugsėjo-spalio mėnesiais organizuojami papildomieji kursai. Kursuose dalyvauja pageidaujantys studentai, kurių pasirengimas šių dalykų universitetinėms studijoms pagal studijų rezultatus yra nepakankamas. Papildomieji kursai organizuojami grupėmis nuo 20 iki 30 studentų pagal studijų sritis laisvu nuo tvarkaraščiuose numatytų mokomųjų užsiėmimų metu. Kursų klausytojai moka dalį kursų organizavimo išlaidų.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai