Praktikos

Praktikos yra sudedamoji visų Universiteto studijų programų dalis. Praktikų metu studento žinios, kompetencijos ir gebėjimai įtvirtinami, pritaikomi ir tobulinami praktinėje veikloje. Praktikos būna kelių rūšių: mokomoji, profesinės veiklos, inovacijų, mokslinė.

Mokomoji praktika gali būti sudedamoji atskiro studijų dalyko dalis arba kaip atskiras studijų dalykas. Jos metu studentai atlieka praktines užduotis realioje aplinkoje, dalyvauja pažintinėse išvykose (universiteto Bandymų stotyje, Mokomajame ūkyje, Mokomojoje urėdijoje, ūkiuose, įmonėse, organizacijose ir kitur)

Profesinės veiklos praktika – tai studijų programos dalis, kurios metu studentas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje. Atlikti profesinės veiklos praktiką studentai vyksta į ūkius, įmones ar organizacijas dažniausiai kelių savaičių laikotarpiui. Studentai gali pasinaudoti galimybe profesinę praktiką atlikti ir užsienyje pagal ES aukštojo mokslo programas.

Inovacijų praktika skirta kai kurių antrosios pakopos programų studentams. Šios praktikos tikslas – dalyvaujant praktinėje įmonės ar organizacijos praktinėje veikloje tobulinti inovacijų paieškos, diegimo ir jų valdymo kompetencijas nuolat kintančiomis sąlygomis.

Mokslinė praktika skirta studentams, norintiems plėtoti mokslinių tyrimų gebėjimus. Mokslinė praktika yra Lietuvos mokslo tarybos ir Švietimo ir mokslo ministerijos projektas, kurio tikslas – skatinti akademinį Lietuvos jaunimą domėtis moksliniais tyrinėjimais, atskleisti mokslininko profesijos bei mokslininko karjeros perspektyvas, sudaryti galimybę įvairių Lietuvos regionų bei aukštųjų mokyklų studentams susipažinti su vykdomais moksliniais tyrimais, atliekamais geriausiose Lietuvos mokslininkų grupėse, kolektyvuose ir centruose.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai