Finansinė parama išeivijos atstovams

Studentai, norintys gauti paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario ir rudens semestruose nustatytais terminais privalo užpildyti paraišką paramai gauti ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius. Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą: stipendiją ir socialinę išmoką.

          Daugiau informacijos: www.vsf.lt/lt/parama-uzsienio-lietuviams

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai