Studijų kainų nuolaidos

Universitete taikoma tokia studijų kainų nuolaidų sistema:

  1. Pirmosios pakopos studijų programų penkiolikai (15) studentų (po 3 studentus iš kiekvieno fakulteto), studijuojančių trečiame ir aukštesniuose kursuose, taikyti 50 % studijų kainų nuolaidą vienam semestrui pagal pažangumo kriterijų.

Studentai atrenkami pagal praėjusio semestro dalykų studijų galutinių įvertinimų svertinius vidurkius.

  1. Pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, pasiekusiems geriausių rezultatų studentų visuomeninėje veikloje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, taikyti 50 % studijų kainos nuolaidą vienam semestrui.
  2. Pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, pasiekusiems geriausių rezultatų meninėje raiškoje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, taikyti 50 % studijų kainos nuolaidą vienam semestrui.
  3. Pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, pasiekusiems geriausių rezultatų sportinėje raiškoje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, taikyti 50 % studijų kainos nuolaidą vienam semestrui.
  4. Universiteto darbuotojams, kurie pagal savo darbo pobūdį studijuoja Universitete, nustatoma 50 % studijų kainos nuolaidą visam studijų laikotarpiui, išskyrus tuos semestrus, kai studentas turi akademinių skolų.
  5. Rektorius turi teisę taikyti individualias studijų kainų nuolaidas.

Išsami informacija:

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai