Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“

Informuojame, kad  įgyvendinamas projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“.

Projektas bus finansuojamas įgyvendinant Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

Įgyvendinant šį projektą siekiama paskatinti specialiųjų poreikių studentus siekti aukštojo mokslo. Neįgaliems studentams bus teikiama finansinė pagalba, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms, t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinės išmokos, 152 Eur per mėnesį, bus skiriamos studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantys visas šias sąlygas:

 1. Turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 2. Aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus neįgaliuosius, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:
  1. 2.1. pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  2. 2.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3. 2.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  4. 2.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 1. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

 

Studentai, atitinkantys šiuos kriterijus į Studijų skyrių, c.r. rūmai, 214 kab., turi pristatyti:

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

 

Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

 

Papildomą informaciją jums suteiks Studijų skyriaus vyriausioji vadybininkė Silva Guldikauskienė (C.r. rūmai, 214 kab., tel (8 37) 752 315, el. p.silva.guldikauskiene@asu.lt.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai