Rotacija ir studijų kainos kompensavimas

Studentas, įstojęs į valstybės nefinansuojamą vietą turi galimybę užimti ir valstybės finansuojamą vietą. Universitetas kas vienerius studijų metus peržiūri studijų rezultatus.

Valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu studentas atitinka apraše nustatytus gero mokymosi kriterijus (aprašo 4 punktas).

Valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą gali užimti jeigu atitinka gero mokymosi kriterijus.

Pirmosios pakopos studentai, pasiekę geriausių studijų rezultatų, gali tikėtis už studijas sumokėtos kainos kompensavimo. Studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina, kompensavimą iš valstybės biudžeto, tarpininkaujant Universitetui, organizuoja Valstybinis studijų fondas. Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys:

Pagal sudarytą eilę studijų kaina kompensuojama studentams, baigusiems atitinkamą studijų laikotarpį:

  • pirmuosius dvejų studijų metus; ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos;
  • nuo trečiųjų studijų metų iki studijų baigimo; ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos.

Daugiau informacijos galima sužinoti Valstybinio studijų fondo tinklalapio skiltyje „Paslaugos“.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai