Studijų valstybinis finansavimas

Finansavimą studijoms valstybinės aukštosios mokyklos, tame tarpe ir ASU, gauna pagal principą „pinigai paskui studentą“ – biudžeto lėšos keliauja į programas, kurias pasirenka geriausieji stojantieji. Valstybės finansavimą galima gauti tiek stojant į nuolatinės, tiek į ištęstinės formų studijas.

Valstybės finansuojamos vietos universitetams  iš anksto nėra paskirstytos. Pastaraisiais metais vyksta konkursas 20-yje studijų krypčių grupių. Aleksandro Stulginskio universiteto 27 studijų programos pasiskirsto 6 krypčių grupėse.

2015 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos (bakalauro) valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu ir valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.

Jei netenkintų studijų kokybė ar sąlygos, studijų krepšelį, sėkmingai išlaikius semestro egzaminus, galima „persinešti“ į tos pačios srities studijų programą toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje arba nutraukti studijas be finansinių pasekmių.

Universitetas kas vienerius studijų metus peržiūri studijų rezultatus. Valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu studentas atitinka apraše nustatytus gero mokymosi kriterijus (aprašo 4 punktas).

Valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą gali užimti jeigu atitinka gero mokymosi kriterijus.

Išsamesnę informaciją galite rasti ASU studentų rotacijos principų ir tvarkos apraše

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai