Pirmakursių adaptacijos savaitė

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas studentų adaptacijai Universitete pirmoji studijų metų savaitė skiriama pirmosios pakopos programų pirmojo kurso nuolatinių studijų studentų socializacijos ir integracijos į Universiteto bendruomenę renginiams. Šios savaitės metu organizuojami:

 • Užsienio kalbų mokėjimų testavimas siekiant nustatyti užsienio kalbų mokėjimo lygius ir kompensacinių kursų poreikius;
 • Matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų mokėjimų testavimas, nustatant papildomų studijų poreikius;
 • Matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų konsultacijos ir trumpi intensyvūs mokymo kursai;
 • Naudojimosi bibliotekos paslaugomis mokymai;
 • Naudojimosi Karjeros centro paslaugomis mokymai;
 • Darbo virtualioje aplinkoje „Moodle“ mokymai;
 • Darbų saugos mokymai;
 • Studentų priėmimas į meno saviveiklos kolektyvus;
 • Studentų priėmimas į sportinio meistriškumo sekcijas;
 • Studentų atstovybės renginiai, skirti pirmakursiams;
 • Tarptautinių studijų prezentacijos;
 • Sveikatinimo paslaugų prezentacijos;
 • Su numatomomis įgyti kompetencijomis susijusios pažintinės ekskursijos, dalykiniai žaidimai;
 • Susitikimai su Universiteto vadovybe, alumnais, verslo ir socialiniais partneriais;
 • Kiti studentų integracijai ir adaptacijai svarbūs renginiai, organizuojami Universiteto ir fakultetų vadovybių.
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai