Parama visuomeninei raiškai

Universiteto studentams yra sudarytos sąlygos ne tik siekti gerų studijų rezultatų, bet ir visapusiškai tobulėti. Jie, dalyvaudami įvairiose veiklose, tobulina savo gebėjimus, būtinus siekiant karjeros. ASU studentai dalyvauja tokiose tiesiogiai nesusietose su studijomis veiklose:

  • mėgėjiško meno kolektyvuose;
  • sporto būreliuose;
  • fakultetų studentų tarybose;
  • Universiteto studentų atstovybėje;
  • atstovauja studentams Universiteto ir padalinių valdymo organuose, studijų programų komitetuose, įvairiose darbo grupėse ir komisijose;
  • organizuoja įvairius renginius;
  • atlieka akademinių grupių ir bendrabučių seniūnų pareigas;
  • dalyvauja papildomose paskaitose ir seminaruose, įvairiuose renginiuose ir konkursuose;
  • rengia projektus ir dalyvauja juos įgyvendinant;
  • padeda populiarinti Universiteto studijų programas, integruotis užsienio studentams.

ASU studentai dalyvaujantys visuomeninėje, sportinėje ir meninėje gali pretenduoti į studijų kainų nuolaidas.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai