Kodėl ASU?

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) yra valstybinė aukštojo mokslo ir studijų institucija, nuolat tobulinanti savo veiklą ir siekianti tenkinti svarbiausius visuomenės poreikius. Šiandien tai vienintelis universitetas Lietuvoje, rengiantis aukštos kvalifikacijos žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus, kurie skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės, miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias žinias ir patirtį yra pripažįstami visame pasaulyje.

Esminiai mūsų veiklos tikslai yra susiję su gamtos ištekliais. Mūsų siekis – būti pasaulio ekspertais ir nepaisant  taikomų technologijų juos tausoti.

Mūsų moto Valia keisti. Galia kurti apibūdina ryžtą tobulėti ir keistis kiekvieną dieną. Universiteto misijoje įvardijome savo pagrindinį tikslą – kurti ir skleisti mokslo žinias, nuoširdžiai siekti, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą, visavertę gyvenamąją aplinką. Universitetas turi būti atviras iššūkiams ir pokyčiams, taikantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savo kraštui, siekiantis nuolatinio studentų ir dėstytojų tobulėjimo bei institucijos lyderystės tarp savo srities universitetų.

Šiandien galime drąsiai tvirtinti, kad mūsų Universitetas tikrai tapo atviras iššūkiams ir pokyčiams ir kad mūsų naujoji vizija pamažu tampa realybe. Vis daugiau studentų atlieka tyrimus moderniose laboratorijose, studijuoja jaukiose ir šiuolaikiškai įrengtose auditorijose, moksliniai rezultatai gerai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Faktai ir pasiekimai

  • ASU kyla reitinguose! Yra pirmas 3-ose (2016 m. buvo 1-oje) studijų kryptyse pagal žurnalą „Reitingai“.
  • 80 proc. ASU studijų programų nerasi nė viename kitame Lietuvos universitete.
  • 2017 m. ASU prof. dr. Algirdui Augustaičiui buvo įteikta Lietuvos mokslo premija biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse.
  • Vienintelis Lietuvoje 100 proc. savo studijų ir mokslo bazę renovavęs Universitetas.
  • ASU – vienas iš lyderiaujančių Šiaurės ir Baltijos šalių NOVA/BOVA universitetų.
  • Universitete yra 5 fakultetai: Agronomijos, Miškų ir ekologijos, Ekonomikos ir vadybos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos bei Žemės ūkio inžinerijos fakultetas.
  • ASU plėtojamos Biomedicinos, Socialinių ir Technologijos mokslų studijų sričių programos.
  • Nuo 1995 m. Universitete rengiamos (dabar jau tarptautinės) žemės ūkio parodos – vienos didžiausių ir populiariausių tokio pobūdžio parodų Baltijos šalyse.
  • Kasmet net 60 pažangiausių ir aktyviausių ASU studentų gauna 50 proc. studijų kainos nuolaidą!
  • 100 proc. ASU studentų apgyvendiname bendrabučiuose.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai