Transporto inžinerija

Programos paskirtis. Šiuolaikinio gyvenimo neįmanoma įsivaizduoti be automobilio ar kitų transporto priemonių, kurių srautai vis didėja. Jų kūrimu, tobulinimu bei eksploatavimu užsiima transporto inžinieriai. Prisijunk prie jų pasirinkdamas TRANSPORTO INŽINERIJOS studijų programą. Studijuodamas susipažinsi su  naujaisiais automobilių pramonės pasiekimais, transporto sistemos struktūra, logistika, saugaus eismo ir vežimo organizavimo principais, sužinosi automobilių, jų agregatų ir sistemų projektavimo, gamybos ir eksploatavimo ypatumus, išmoksi atlikti jų techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą, organizuoti šiuos darbus.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šias studijas galėsite dirbti transporto įmonėse, transporto priemonių ir technologinių įrenginių pardavimo, eksploatacijos ir remonto įmonėse, transporto priemonių techninių apžiūrų ir ekspertizių įmonėse, logistikos įmonėse, kelių tiesimo ir priežiūros įmonėse, draudimo organizacijose, viešojo administravimo įstaigose ir savarankiškai užsiimti verslu.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Fizika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Profesinė etika, filosofija, psichologijos pagrindai, specialybės kalba,  specialybės užsienio kalba.

Studijų krypties dalykai

Matematika, fizika, chemija, informacinės technologijos, inžinerinė grafika, elektrotechnika, teorinė mechanika, termodinamika, transporto priemonių skaitinė analizė, kompiuterizuotas projektavimas, mašinų elementai, elektronika ir automatinis valdymas, transporto priemonės, eismo saugumo pagrindai, vidaus degimo varikliai, hidraulinės ir pneumatinės sistemos, inžinerinė ekonomika, transporto sistemos, teisės pagrindai, transporto priemonių elektros ir elektronikos įrenginiai, transporto priemonių serviso technologijos, žmonių sauga, transporto aplinkosauga, transporto vadyba, transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos ir kt.

Pasirenkami studijų dalykai, skirti gilesnei specializacijai

Automobilių teorija, automobilių diagnostika, automobilių projektavimas, hibridiniai ir elektroniniai automobiliai, krovos ir transportavimo inžinerija, kelių statybos inžinerija, kelių priežiūros technologijos ir mašinos, logistikos centrų inžinerinės sistemos.

Transportas yra svarbi, sparčiai besivystanti šalies ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Sėkmingai tolesnei transporto sistemos plėtrai reikalingi kompetentingi specialistai, išmanantys transporto sistemos struktūrą, transporto priemonių, transporto technologinių įrenginių, jų elementų konstrukcinius ir projektavimo principus, parinkimo, eksploatavimo, diagnostikos, remonto būdus ir metodus. Pasirinkdami atskirus studijų dalykus galėsite gilinti žinias automobilių transporto srityse.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Transporto inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos  mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti transporto įmonėse, transporto priemonių ir technologinių įrenginių pardavimo, eksploatacijos ir remonto įmonėse, transporto priemonių techninių apžiūrų ir ekspertizių įmonėse, logistikos įmonėse, kelių tiesimo ir priežiūros įmonėse, draudimo organizacijose, viešojo administravimo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijas galėsite tęsti Sausumos transporto inžinerijos krypties  magistrantūros studijų programose ir kitose Technologijos mokslų srities krypčių magistrantūros studijų programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Yra galimybė dalyvauti studijų mainų programose ir pasirinkti studijas 71 Europos universitete, išvykstant laikinai studijuoti į Airiją, Angliją, Austriją, Belgiją, Čekiją, Daniją, Estiją, Graikiją, Italiją, Ispaniją, Kroatiją, Latviją, Lenkiją, Norvegiją, Olandiją, Prancūziją, Rumuniją, Slovakiją, Suomiją, Turkiją, Vokietiją.

Praktika

Profesinės veiklos praktika skirta įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias. Praktikos metu studentai susipažįsta su transporto ar kitų šios srities įmonių veikla ir gamybinės bazės struktūra, naudojama įranga, jos konstrukcija ir technine priežiūra, darbų technologijomis, valdymo, darbo organizavimu ir planavimu, aplinkos bei darbų saugos sprendimais, renka duomenis, būtinus baigiamajam darbui.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai