Sutartis su Kalifornijos Deviso universitetu – prestižas ir naujos galimybės

2018-05-11
911

Šiandienos sąlygomis tik aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas gali sudaryti prielaidas aukštai mokslo bei studijų kokybei. Todėl Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) nuolat pabrėžia, kad siekti tarptautiškumo yra vienas svarbiausių šios aukštosios mokyklos tikslų.

ASU rektoriaus prof. Antanas Maziliauskas gegužės pradžioje lankėsi viename prestižiškiausių pasaulyje JAV Kalifornijos Deviso universitete bei pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri jau artimoje ateityje atvers naujų galimybių ASU mokslininkams, dėstytojams bei studentams.

„Kryptingai siekiame bendradarbiauti su stipriausiais pasaulio universitetais, dirbančiais giminingose srityse kaip ir mes. Kalifornijos universitetas yra viena prestižiškiausių pasaulyje universitetų sistemų, kurią sudaro 10 universitetų, įsikūrusių dešimtyje skirtingų miestų. Su Devise veikiančia aukštąja mokykla mūsų ryšiai trunka jau ilgiau nei du dešimtmečius. Tačiau formali bendradarbiavimo sutartis baigiasi šiais metais. Todėl ją ketverių metų laikotarpiui pasirašėme iš naujo, aptardami ir konkrečią bendros veiklos  schemą“, – viešnagės Kalifornijos Deviso universitete rezultatus komentuoja ASU rektorius.

SU Auksučių projekto dalyviais Lee Ruth (dešinėje) ir prof.Calvin Qualset

Pasak A. Maziliausko, priimtas abipusis sprendimas stiprinti bendradarbiavimą tarp giminingų Kalifornijos Deviso universiteto departamentų ir ASU fakultetų. „Ypač aktyvus mūsų atžvilgiu pasirodė tenykštis Vandens, žemės ir oro mokslų departamentas, kuris galėtų rasti naudingų sąsajų su mūsiškiu Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetu“, – pastebi pašnekovas, teigdamas, kad taip pat bus aktyvinami dėstytojų ir studentų mainai pagal „Erasmus+“ programą, kadangi šiuo metu ši programa yra atvira ir mainams su JAV universitetais. „Aptarėme, kad studentai galėtų išvykti ir atvykti iki vienerių metų laikotarpiui. Taip pat tikimės sulaukti ir iš JAV atvykstančių dėstytojų. Be to, Švietimo ir mokslo ministerija struktūrinių fondų lėšomis pradeda remti mokslo lyderių iš užsienio atvykimą į Lietuvą. Taigi atsiranda nauja galimybė ASU mokslininkams drauge su amerikiečiais dalyvauti ir naujuose tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose“, – džiaugiasi pašnekovas.

Su ASU medaliu apdovanotu UC Davis Profesoriumi Calvin Qualset

Kalifornijos Deviso universiteto iškilmingo Senato posėdžio metu A. Maziliauskas įteikė ASU medalį už nuopelnus šio universiteto profesoriui, agronomijos konsultantui bei ištikimam Lietuvos bičiuliui Kelvinui Kolsetui.

ASU bendradarbiavimas su Kalifornijos Deiviso universitetu užsimezgė daugiau nei prieš du dešimtmečius, kuomet mūsų aušrininko Jono Šliūpo sūnus, žymus išeivijos veikėjas Vytautas Šliūpas 1997 m. susigrąžino savo tėvo žemę Auksučiuose, Šiaulių rajone, ir čia drauge su   Kalifornijos Deviso universiteto specialistais įkūrė žemės ūkio ir miškų ekologinio tvarkymo mokomąjį centrą. JAV šiam tikslui buvo įsteigtas Auksučių fondas, kurio labdara surinktos lėšos skirtos centro veiklai vystyti. Auksučių ūkyje ir dabar rengiami seminarai bei lauko dienos, kuriais siekiama didinti smulkiųjų ūkių konkurencingumą.

Iš šio centro kilo idėja Lietuvoje propaguoti ir JAV populiarių daržovių smidrų auginimą. Ne kartą Lietuvoje lankęsis prof. Kelvinas Kolsetas yra šio centro mokslinis konsultantas. Su VšĮ „Auksučių ūkio ir miškų centras“ ASU mokslininkai yra įgyvendinę ne vieną bendrą projektą, šiame centre mokomąją praktiką atlieka ASU studentai.

Komentuok