Svajonių darbuotojo bruožas – įvairiapusiškas

2018-11-09
394

Kokia turi būti šiuolaikiška universitetinių studijų programa, kad ją pasirinkęs abiturientas vėliau rastų savo vietą sparčiai kintančioje darbo rinkoje, veikiamoje globalizacijos, robotizacijos, kitų ketvirtosios pramonės revoliucijos procesų?

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija nuo 2019 m. tampantis Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), įsiklausydamas į savo socialinius ir verslo partnerius, globalius rinkos poreikius bei žvelgdamas bent dešimtmečiu į priekį, jau šiandien kalba apie naujas, inovatyvias, tarpkryptines studijų programas, kurios greta būtinų, specializuotų žinių absolventui – būsimajam darbo rinkos dalyviui, suteiktų šiandien taip reikalingą įvairiapusį išsilavinimą.

„Agroverslas sparčiai žengia į priekį, taip pat sparčiai čia keičiasi ir darbo vietų pobūdis. Vadinasi, studijų programos taip pat turi kisti. Tad savo ruožtu turime identifikuoti poreikius bei nuspręsti, kokios artimiausioje ateityje turėtų būti studijų programos – siauros specializacijos ar įvairiapusiškos – tarpkryptinės“, – Apskritojo stalo diskusijoje „Mokslas – verslui, verslas – mokslui“ sakė ASU EVF dekanė prof. Astrida Miceikienė.

Europos darbdaviai šiandien laukia darbuotojų, turinčių žinių keliose srityse, kūrybiškų, gebančių generuoti naujas idėjas, analizuoti problemas ir jas kompleksiškai spręsti.  Šiandien ypatingai vertinamas informacinių technologijų išmanymas, užsienio kalbų mokėjimas, verslumas, socialiniai gebėjimai.  Atsakas šiems darbdavių lūkesčiams Lietuvoje tik pirmuosius, nedrąsius žingsnius žengiančios tarpkryptinės studijos.

„ASU ir VDU integracija, po kurios Vytauto Didžiojo universitetas taps plačiausios aprėpties universitetu visoje šalyje, sudaro puikiausias sąlygas didinti universiteto konkurencingumą, kuriant tarpkryptines programas. Konkurencingumo kriterijai  yra aiškūs: tai mokslo ir studijų kokybė,  tarptautiškumas, aktyvus bendradarbiavimas su verslu ir idėjų komercializavimas“, – teigė ASU EVF Viešųjų ryšių ir studijų kokybės koordinatorė Laima Skauronė.

Diskusijoje dalyvavę agroverslo atstovai – UAB „DOJUS agro Lietuva“ direktorius Mindaugas Pasilauskas, UAB „Timac AGRO Lietuva“ produktų vadovė Skirmantė Balnytė-Rusė atkreipė dėmesį į tai, kad šiandien moderniose įmonėse labiau laukiama universalių jaunų specialistų  – turinčių ne tik bazinių žinių, bet ir socialiai atvirų, komunikabilių, gebančių laisvai bendrauti su užsienio partneriais, gerai valdančių IT technologijas.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Saulius Cironka, atkreipė dėmesį ir į tai, kad jaunam žmogui šiandien turi būti užtikrintas studijų tęstinumas – nuo profesinės mokyklos, iki magistrantūros universitete. Todėl rengiamos programos turi būti nuoseklios, nesudarančios kliūčių iš žemesnio lygio pereiti į aukštesnį.

„LŽŪKT pradėjusio dirbti jauno konsultanto bazinės žinios šiandien turi būti universalios. Mat  ūkininkas iš konsultanto tikisi gauti konsultaciją pačiais įvairiausiais klausimais, susijusiais su augalininkyste, gyvulininkyste, ekonomika, verslo vadyba“, – kalbėjo S. Cironka, palaikydamas ASU tarpkryptinės studijų programos kūrimo idėją.

 

 

 

Komentuok