Šviesaus atminimo klubo nariai

 • Bagdanavičius Juozas (EVF, 1999) 1933 05 14 – 2013 05 09
 • Baranauskas Stanislovas Povilas (AF, 1996) 1936 04 08 – 2016 04 09
 • Brazauskienė Dalia Marija (AF, 1996) 1929 08 23 – 2016 12 11
 • Dirsė Aloyzas (VŪŽF, 1996) 1931 11 05 – 2016 06 29
 • Dromantas Jonas (ŽŪIF, 1996) 1927 07 12 – 2012 07 16
 • Ilgakojis Petras (ŽŪIF, 1996) 1943 08 27 – 2005 12 31
 • Janulis Prutenis Petras (AF, 1998) 1944 01 01 – 2010 01 23
 • Kažemėkas Jonas Osvaldas (AF, 1996) 1934 11 25 – 2003 09 09
 • Petkevičius Antanas (AF, 1996) 1919 12 04 – 2004 08 15
 • Petruševičius Viktoras (ŽŪIF, 1996) 1920 06 24 – 2016 12 11
 • Pilipavičius Vytautas (AF, 2008) 1973 07 10 – 2014 12 13
 • Pučinskas Kazys (EVF, 1996) 1930 08 17 – 1999 04 15
 • Ramonas Česlovas Linksmutis (VŪŽF, 1996) 1939 07 15 – 2011 08 16
 • Rimkus Zenonas (VŪŽF, 2003) 1950 06 23 – 2005 05 23
 • Sirvydis Jonas (ŽŪIF, 1996) 1931 12 12 – 2016 12 13
 • Stancevičius Antanas (AF, 1996) 1920 01 08 – 2007 08 24
 • Straigis Justinas Vytautas (AF, 1996) 1935 03 13 – 2004 01 24
 • Treinys Mečislovas (EVF, 1996) 1941 10 01 – 2008 07 18
 • Urba Algimantas (ŽŪIF, 1998) 1936 09 06  – 2008 01 29
 • Urbonas Rimantas (VŪŽF, 1996) 1935 09 26 – 1998 11 20
 • Venskutonis Vladas (AF, 1996) 1919 11 13 – 1996 12 04
 • Žulienė Regina (AF, 1996) 1927 08 16 – 2003 12 07