Aleksandras Stulginskis Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje

ŽŪA studentų atetininkų klubo "Algimantas" šventė buv. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskios į garbės narius pakėlimo proga (1932-33 m.) ŽŪA studentų atetininkų klubo „Algimantas“ šventė buv. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskios į garbės narius pakėlimo proga (1932-33 m.)