Dotnuvos žemės ūkio technikumas

1911 m. įkurta Kauno vidurinė žemės ūkio mokykla Dotnuvoje, kur buvo rengiami jaunesnieji agronomai. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mokykla evakavosi į Tulos guberniją, vėliau – į Kurską.
Pasibaigus karui, 1919 m. spalio 13 d. Dotnuvoje vėl atidaryta žemės ūkio mokykla – Dotnuvos žemės ir miškų ūkio mokykla. Mokyklos vedėju buvo paskirtas agronomas Viktoras Ruokis. 1922 m. mokyklos statutas buvo peržiūrėtas ir papildytas; nuo rudens atidarytas kultūrtechnikų skyrius, o nuo 1922/23 mokslo metų mokykla pertvarkyta į Žemės ūkio technikumą.
Paskutinis mokinių priėmimas į Dotnuvos žemės ūkio technikumą vyko1923/24 mokslo metais. Agronomijos ir miškininkystės skyriai išleido po 5 laidas, o kultūrtechnikos skyrius – keturias. Technikumą iš viso baigė 246 asmenys: 1923 m. – 20, 1924 m.- 43, 1925 m.- 32, 1926 m. – 56 ir 1927 m. – 64.

 „Dotnuvos žemės ūkio technikumo buvimas Dotnuvoje žymiai palengvino Žemės ūkio akademijos įkūrimą. Jei nebūtų buvę Dotnuvoje Technikumo, yra galima tikėti, kad Lietuvos aukštoji žemės ūkio mokykla būtų nuėjusi gal net visai kitais keliais, negu iš tikrųjų nuėjo. Nėra pagrindo manyti, kad tie kiti keliai Lietuvos aukštajai žemės ūkio mokyklai būtų galėję būti geresni už tuos, kuriais buvo lemta eiti“.

B. Povilaitis Čikagoje išleistoje knygoje „Žemės ūkio akademija“ (1979, p. 19)