Žemės ūkio akademijos statybų fragmentai Noreikiškėse (dabar Akademijos mstl.)

1947 m. gruodžio 9 d. Akademijos tarybos posėdyje buvo svarstomas vietos parinkimas naujai Akademijos statybai. Vienbalsiai buvo nutarta: naują Akademijos bazę statyti Noreikiškėse, mokomojo ūkio teritorijoje. Nors šis klausimas ne kartą dar buvo keliamas Akademijos tarybos posėdžiuose ir siūlomos kitos vietos statybai, bet galutinė nuomonė liko – Noreikiškės.
SSRS Ministrų Tarybos 1950 m. lapkričio 4 d. nutarimu „Dėl priemonių LTSR ūkiui pakelti” buvo numatyta pastatyti naują Akademiją mokomojo ūkio teritorijoje su visais mokomaisiais, ūkiniais ir gyvenamaisiais pastatais. Bet SSRS Žemės ūkio ministerija tik 1957 m. skyrė lėšas Akademijai projektuoti ir paruošiamiesiems statybos darbams vykdyti. 1957 m. buvo patvirtinta nauja planinė Akademijos statybos užduotis. Ji buvo sudaryta bendram 1750 studentų kontingentui. Projektinę užduotį jau tų metų rugsėjo 25 d. patvirtino TSRS Žemės ūkio ministerija. Tą patį rudenį pradėti pirmieji statybos darbai.
Pagrindiniai statybos darbai buvo atlikti 1958-1964 metais. Ž. ū. mechanizacijos fakultetas į naujus rūmus persikėlė 1963 m. spalio mėnesį. 1964 m. vasario 10 d. antrąjį 1963/1964 mokslo metų semestrą visa Akademija pradėjo naujose mokymo patalpose.